/ Aangiftetermijnen schenking

Aangiftetermijn schenkbelasting

De hoofdregel luidt dat de aangifte voor schenkingen moet worden gedaan voor 1 maart van het volgend jaar waarin de schenking is gedaan. Voor een schenking gedaan in 2009 moet dus uiterlijk 1 maart 2010 de aangifte zijn gedaan. Dit heeft te maken met de regel dat meerdere schenkingen gedurende een kalenderjaar gedaan aan dezelfde persoon bij elkaar moeten worden opgeteld.

Voor schenking van vrijgestelde bedragen hoeft in beginsel geen aangifte te worden gedaan. Een uitzondering daarop is de grote eenmalige vrijgestelde schenking ouders-kind. (bedrag 2012 EUR. 24.144) Daarvan moet weer wel aangifte worden gedaan, omdat op het aangifteformulier moet worden aangegeven dat u gebruik maakt van de grote vrijstelling

Aangifte erfbelasting

De aangifte voor de erfbelasting moet door alle erfgenamen worden gezamenlijk gedaan, tenzij een van de erfgenamen gemachtigd is. Indien door de overledene een executeur is aangesteld, verzorgt de executeur de aangifte.

De termijn voor het doen van aangifte bedraagt 8 maanden te rekenen vanaf het moment van overlijden. Zo nodig, kan uitstel worden aangevraagd. Dit uitstel wordt echter niet automatisch meerdere keren verleend. Het kan zijn dat de fiscus toch al vast om voorlopige gegevens vraagt, zodat zij een voorlopige aanslag kan opleggen.

Direct advies aanvragen


Verzenden
Heeft u gevonden wat u zocht?
Delen
Uw waardering

© 2016

Privacy           Algemene voorwaarden           Sitemap