/ De algehele volmacht

De algehele volmacht

Een specifieke categorie onder de volmachten is de zogenaamde algehele volmacht.

Indien u zelf in goede gezondheid verkeert, kunt u zelf uw eigen zaken regelen. Indien uw gezondheid minder wordt, is het wenselijk dat iemand die u vertrouwt uw zaken verder kan regelen en goed uw belangen kan behartigen. De algehele volmacht kan dan een oplossing zijn. In deze akte wijst u dan een of meerdere personen aan, die namens u uw zaken verder kan of kunnen regelen. Deze persoon wordt gevolmachtigde genoemd.

Aan deze aanwijzing kunt u bij het afgeven van de volmacht als volmachtgever voorwaarden verbinden. Een voorwaarde, die wel eens voorkomt, is bijvoorbeeld dat een volmacht alleen mag worden gebruikt na een schriftelijke verklaring van een medisch deskundige, die verklaard heeft dat u niet meer in staat bent zelf uw wil te bepalen of uw financiële belangen te behartigen.

Indien u zelf niet meer in staat bent om een akte te tekenen, omdat het geestelijk allemaal wat minder gaat, kunt u geen volmacht meer afgeven. Het is dus belangrijk tijdig na te denken over de mogelijkheid van een volmacht.

De mogelijkheid van een algehele volmacht kan soms te verkiezen zijn boven een onderbewindstelling, waarop hierna wordt ingegaan.

Een volmacht biedt ook meer ruimte bij het doen van schenkingen, wat in het kader van estate-planning wenselijk kan zijn.

Tineke Groot Notaris te Oisterwijk kan u daarbij helpen.

Indien u besluit in een volmacht iemand aan te wijzen die uw belangen moet behartigen kunt u dit, zoals gezegd in een volmacht regelen. In deze volmacht kunt u tevens regelen welke bevoegdheden u de persoon geeft. Deze bevoegdheden kunnen ruim zijn, maar ook beperkter van aard. Indien de volmacht echter bedoeld is voor de situatie dat u uw wil niet meer kunt bepalen, is het raadzaam in de volmacht een ruime omschrijving te geven van de bevoegdheden van de gevolmachtigde. Een te beperkte omschrijving kan er toe leiden dat toch tot een onder bewindstelling moet worden overgegaan.

Het aanwijzen van meerdere personen als gevolmachtigde is ook mogelijk. U kunt daarbij ook weer regelen dat zij in onderling overleg kunnen handelen, maar dat zij voor belangrijke beslissingen slechts samen bevoegd zijn. Voor de precieze voorwaarden waaronder u de volmacht wilt afgeven kunt u met ons kantoor overleggen.

Het is ook mogelijk de volmacht af te geven voor een bepaalde periode. U kunt daarbij denken aan een langdurig verblijf in het buitenland.

Direct advies aanvragen


Verzenden
Heeft u gevonden wat u zocht?
Delen
Uw waardering

© 2016

Privacy           Algemene voorwaarden           Sitemap