/ Gebruikelijke werkzaamheden

Gebruikelijke werkzaamheden

Samenvattend

De gebruikelijke werkzaamheden van ons kantoor bestaan bij de levering van registergoed uit:

  • Het opmaken van de koopovereenkomst van het verkochte, indien gewenst

Persoonlijke checks

  • Controle van personalia van koper en verkoper, huwelijkse staat, faillissement en beschikkingsbevoegdheid, aan de hand van identiteitsbewijzen, GBA en de benodigde registers, waaronder failissementsregister

Checks ten aanzien van de woning

  • Controle van aan de hand van de eigendomsakte, hoe verkoper het pand heeft verkregen. Mocht dit aanleiding geven tot nader onderzoek, dan behoort dit onderzoek eveneens tot onze werkzaamheden;

  • Controle op erfdienstbaarheden, kwalititieve bedingen en kettingbedingen, en andere bijzondere voorwaarden, deze worden in de leveringsakte overgenomen;

  • Controle op beperkingen ten aanzien van de woning, zoals het zijn van momument in de zin van de Monumentenwet;

  • Controle bij het Kadaster op hypotheken en beslagen van de verkoper bij het aanmaken van het dossier, controle bij het Kadaster kort voor het tekenen van de akte en kort daarna voor het uitboeken van de gelden.

Het opmaken van de akte van levering met bijbehorende facturen

  • Het opmaken en uitleggen van de akte van levering voor het tekenen van de akte, en het inschrijven van de leveringsakte bij het Kadaster na ondertekening door alle partijen

Financieel

  • Controle op hypotheken en beslagen, kort voor het tekenen van de akte en ook kort daarna

  • Controle op de geldstromen

Direct advies aanvragen


Verzenden
Heeft u gevonden wat u zocht?
Delen
Uw waardering

© 2016

Privacy           Algemene voorwaarden           Sitemap