/ Het intrekken van de volmacht

Het intrekken van de volmacht

Een volmacht eindigt door overlijden. De volmacht eindigt eerder door tijdsverloop, als de volmacht voor een bepaalde periode is verleend. Ook als de voorwaarde waaronder de volmacht moet vervallen in werking treedt, eindigt de volmacht. Een andere mogelijkheid is dat u de volmacht herroept. Wilt u uw notariële volmacht herroepen of intrekken, dan dient u dit ons duidelijk kenbaar te maken.

Het herroepen of intrekken van de volmacht dient namelijk op de originele volmacht door ons te worden aangetekend. Indien iemand onbevoegd gebruik wil maken van de volmacht die is ingetrokken, kan de andere partij met wie wordt gehandeld, bij ons kantoor informeren of de volmacht nog geldig is en nog niet is ingetrokken.

Vanzelfsprekend is het ook van belang dat u aan degene aan wie u de volmacht heeft gegeven duidelijk kenbaar maakt dat u de volmacht intrekt. Het risico bestaat dat er anders van de volmacht onterecht gebruik wordt gemaakt, met alle vervelende gevolgen van dien.

U zult voorts begrijpen dat het niet meer mogelijk is een volmacht in te trekken, indien u niet meer wilsbekwaam bent. Met andere woorden, indien u niet meer uw wil kunt bepalen.

Direct advies aanvragen


Verzenden
Heeft u gevonden wat u zocht?
Delen
Uw waardering

© 2016

Privacy           Algemene voorwaarden           Sitemap