/ Onderbewindstelling

Onderbewindstelling - het meerderjarigenbewind

Indien u geen volmacht heeft afgegeven maar door geestelijke of lichamelijke beperkingen niet meer in staat bent om uw financiële zaken te regelen, zal via de kantonrechter een onderbewindstelling kunnen worden aangevraagd.

Dit bewind wordt volgens de wet ingesteld als u niet meer in staat bent als gevolg van uw geestelijke of lichamelijke toestand uw vermogensrechtelijke belangen zelf waar te nemen. Het bewind kan worden ingesteld over uw gehele vermogen of over een gedeelte van uw vermogen.

Het instellen van dit bewind wordt noodzakelijk indien er belangrijke transacties plaats moeten vinden, zoals de verkoop van een woning of de vestiging van een hypotheek. Indien er geen volmacht is afgegeven, zal de transactie geen doorgang kunnen vinden, zonder een onderbewindstelling.

Het verzoek tot onderbewind stelling wordt ingediend door uw naaste verwanten, meestal zijn dit uw echtgenoot/partner of uw kinderen. Ook het openbaar ministerie kan om een bewind verzoeken. Dit biedt uitkomst indien iemand geen naaste verwanten of levensgezel heeft.

Als bewindvoerder wordt door de rechter bij voorkeur de echtgenoot /partner, of kinderen of broers/zusters benoemd.

De bewindvoerder heeft tot taak om de onder bewind gestelde te vertegenwoordigen.

Voor bepaalde handelingen heeft de bewindvoerder medewerking nodig van de persoon die onder bewind gesteld is. Indien die persoon vanwege zijn geestelijke toestand dit niet kan, omdat hij zijn wil niet meer kan bepalen, wordt de medewerking vervangen door een toestemming van de kantonrechter.

Deze handelingen betreffen bijvoorbeeld de aan en verkoop van een woning maar ook het doen van schenkingen.

Bij gehuwden kan het niet praktisch zijn, als door dementie van een van de partners, het gehele vermogen onder bewind wordt gesteld. Een volmacht kan dan uitkomst bieden. Deze moet dan wel als gezegd tijdig getekend zijn.

Omdat de kantonrechter bij het geven van toestemming het belang van de onder bewind gestelde voorop stelt, is de kantonrechter erg terughoudend bij het geven van toestemming voor het doen van schenkingen uit het vermogen van de persoon die onder bewind is gesteld.

Indien in het kader van besparing van erfrechtbelasting en estate planning schenkingen tijdens leven toch gewenst zijn, kan een notariële algehele volmacht uitkomst bieden, indien de schenker niet meer in staat is om zelf te schenken.

Direct advies aanvragen


Verzenden
Heeft u gevonden wat u zocht?
Delen
Uw waardering

© 2016

Privacy           Algemene voorwaarden           Sitemap