/ Opstellen van de koopakte bij Huis Kopen

De koopovereenkomst

In het kader van het doe-het-zelven kan het zinvol zijn reeds in de voorfase de notaris in te schakelen, voor het inwinnen van informatie omtrent het koopproces. Dit is vanzelfsprekend ook mogelijk voor kopers en verkopers die geen makelaar hebben ingeschakeld bij de aan- en verkoop van een woning. Als koper en verkoper overeenstemming hebben bereikt over de koopprijs, worden de verdere afspraken vastgelegd in een schriftelijke koopovereenkomst.

Het voortijdig inschakelen van de notaris voorkomt problemen, bijvoorbeeld omdat er onduidelijkheid is over een ontbindende voorwaarde van financiering, uitleg over de afspraken die partijen zelf hebben gemaakt, of wanneer de wettelijke bedenktijd van 3 dagen is ingegaan.

Vaak komen partijen kort nadat zij overeenstemming hebben bereikt bij de notaris voor het opstellen van de zogenaamde voorlopige koopakte. Deze is echter niet voorlopig. De overeenkomst is bindend, maar er zijn twee uitzonderingen:

  • Er kan een zogenaamde ontbindende voorwaarde zijn opgenomen, bijvoorbeeld het voorbehoud van financiering door de bank;

  • De wettelijke bedenktijd van drie dagen. In de drie dagen bedenktijd die vanaf het sluiten van de koopovereenkomst gaan gelden, kan de koper(consument) zonder opgave van reden van de koop afzien en zonder enige vorm van schadevergoeding. De bedenktijd gaat in op de dag dat de koper de koopovereenkomst heeft ontvangen. Daarom wordt bij elke koopovereenkomst een door partijen getekende ontvangstbevestiging gevoegd. Voor een uitgebreide uitleg van de wettelijke bedenktijd wordt verwezen naar het hoofdstuk begrippen.

Indien u gebruik maakt van de wettelijke bedenktijd, en opnieuw binnen zes maanden daarna besluit het zelfde huis te kopen, geldt de wettelijke bedenktijd niet op nieuw.

Het is ook mogelijk af te zien van de wettelijke bedenktijd. Dit recht heeft alleen de koper. Als koper is daarbij vanzelfsprekend uiterste terughoudendheid geboden.

De wet schrijft verplicht voor dat bij een consumentenkoop van een woonhuis de koopovereenkomst schriftelijk dient te geschieden. Deze regeling geldt vanaf 1 september 2003. Zonder een op schrift gestelde koopovereenkomst is er geen koopovereenkomst. Het is overigens wel mogelijk dat de toekomstige koper en verkoper in een zodanig ver met hun onderhandelingen zijn dat er sprake is van schadeplichtigheid, indien zij de onderhandelingen zouden afbreken.

Direct advies aanvragen


Verzenden
Heeft u gevonden wat u zocht?
Delen
Uw waardering

© 2016

Privacy           Algemene voorwaarden           Sitemap