/ Schenking Wat wordt belast?

 

Schenking - Wat wordt belast?

 

Waardering

De belasting wordt geheven over de waarde van wat u uit de nalatenschap verkrijgt.

Onder waarde wordt verstaan de vrije verkoopwaarde. Ondernemingsvermogen wordt op going concernwaarde gewaardeerd en soms op liquidatiewaarde. Beursgenoteerde aandelen worden genoteerd op de beurswaarde.

Een woning wordt gewaardeerd op de vrije verkoopwaarde. Er wordt in beginsel geen rekening gehouden met een waardedruk, omdat de langstlevende partner nog in de woning woont. Een uitzondering hierop zijn vruchtgebruikconstructies.

Bij de bepaling van de vrije verkoopwaarde in de Successiewet is de WOZ warde bepalend.

Voor de waardering van gebruiksrechten (vruchtgebruik en rechten van gebruik en bewoning) gelden vaste waarderingsregels, die in de wet zijn vastgelegd. Voor waardering van goederen, waarop een recht van vruchtgebruik rust, gelden deze regels ook.

De schulden mogen op het te vererven vermogen voor de berekening van de belasting in mindering worden gebracht. Schulden worden in beginsel gewaardeerd op nominale waarde. De wet bevat een uitzondering voor de zogenaamde latente belastingschulden.

Direct advies aanvragen


Verzenden
Heeft u gevonden wat u zocht?
Delen
Uw waardering

© 2016

Privacy           Algemene voorwaarden           Sitemap