/ Voorbeelden van schenking

Vormen van schenkingen

Voorbeelden schenking

  • Overboeking via de bankrekening tussen ouder en kind is een schenking. Door op de girale overschrijving te bepalen dat het een schenking met zogenaamde uitsluitingsclausule betreft, valt de schenking niet in een gemeenschap van goederen waarin het kind is gehuwd. Bij echtscheiding hoeft de schenking dan niet te worden gedeeld met de ex partner;

  • Een kwijtschelding op een geldlening is een schenking. Ook hier is het belangrijk de kwijtschelding schriftelijk vast te leggen en er een privé clausule of uitsluitingsclausule aan te koppelen;

  • Een schuldigerkenning uit vrijgevigheid. Deze constructie heeft zin, indien u niet beschikt over voldoende contanten om te schenken maar toch vermogen wilt overhevelen naar uw kinderen. Voorwaarde voor een geldige schenking is wel dat de schenking door middel van schuldigerkenning uit vrijgevigheid geschiedt bij notariële akte. In de akte verklaart u een schenking te doen van het vrijgestelde bedrag, welk bedrag uw kind vervolgens onder zakelijke condities aan u terugleent. Zakelijke condities betekent een zakelijke rente. In de schenkingsakte is bepaald dat de lening in ieder geval opeisbaar is bij overlijden. De afgesproken zakelijke rente dient wel jaarlijks te worden voldaan. Het is belangrijk u goed te laten informeren over wat een zakelijke rente is op het moment dat u schenkt. Ons kantoor kan u daarbij behulpzaam zijn;

  • Overdracht van de woning onder voorbehoud van een huurrecht. Een gedeelte van te betalen koopprijs kan eventueel nog worden kwijtgescholden. De huurprijs die de ouders vervolgens gaan betalen dient wel reëel te zijn. De toekomstige waardestijging van de woning wordt in deze constructie bij het einde van het huurrecht (doorgaans het overlijden van beide ouders) onbelast ontvangen door de kinderen.

Direct advies aanvragen


Verzenden
Heeft u gevonden wat u zocht?
Delen
Uw waardering

© 2016

Privacy           Algemene voorwaarden           Sitemap