/ Wat is nodig verklaring van erfrecht

Welke gegevens heeft de notaris nodig

Om een verklaring van erfrecht voor u op te stellen hebben wij de volgende gegevens nodig (dit alles voor zover van toepassing):

- akte van overlijden (gemeente)

- adres overledene en burgerlijke staat

- trouwboekje

- kopie testament

- kopie huwelijkse voorwaarden

- kopie samenlevingscontract

- gegevens erfgenamen, vaak zijn dit de kinderen, maar soms ook broers en zusters, of nog verdere verwanten of bekenden van de overledene

- wie krijgt volmacht om de nalatenschap af te wikkelen en welke bevoegdheden krijgt hij/zij.

Van de erfgenamen zijn de volgende gegevens nodig:

* volledige voor- en achternamen,

* adressen,

* geboortedatum en geboorteplaats en

* burgerlijke staat (gehuwd/ongehuwd)

* kopieën van identiteitsbewijzen van de erfgenamen (paspoort/rijbewijs of identiteitskaart).

Indien er een erfgenaam is vooroverleden, is het mogelijk, omdat de overledene geen testament had gemaakt, of omdat dit in het testament bepaald is, dat de kinderen van de vooroverleden erfgenaam, in de plaats komen van deze vooroverleden erfgenaam. In dat laatste geval dienen wij tevens de beschikking te hebben over de gegevens van eventuele kinderen van deze vooroverleden erfgenaam (de gegevens zoals hiervoor met een * aangegeven).

Direct advies aanvragen


Verzenden
Heeft u gevonden wat u zocht?
Delen
Uw waardering

© 2016

Privacy           Algemene voorwaarden           Sitemap