/ Wettelijke verdeling

De wettelijke verdeling

De wettelijke verdeling werkt van rechtwege. Een testament maken, zoals dat onder het oude recht noodzakelijk was, is niet meer nodig. Bij gehuwden met kinderen komen door de werking van de wettelijke verdeling de goederen automatisch toe aan de langstlevende echtgenoot. Toch wordt er vaak in een testament aan de wettelijke verdeling gesleuteld.

Dit kan op de volgende manieren:

1. Van de wettelijke regeling dat kinderen en echtgenoot ieder een gelijk deel erven, kan in een testament worden afgeweken. Dit is dus ook mogelijk bij de wettelijke verdeling

Daarbij is het ook mogelijk een kind uit te sluiten (onterven) of een kind toe te voegen (stiefkinderen).Een onterft kind kan natuurlijk wel een beroep doen op zijn legitieme portie, (waarover hieronder meer).

2. In de wet is bepaald dat bij de wettelijke verdeling de erfdelen (vorderingen) van de kinderen opeisbaar zijn bij overlijden en faillissement. In een testament worden deze opeisbaarheidgronden vaak uitgebreid. Zo is een veel voorkomende opeisbaarheidgrond hertrouwen zonder huwelijkse voorwaarden, opname in een bejaardentehuis of verzorgingstehuis en een beroep op bijstand.

3. De rente over de vordering.

In de wet is een soort inflatiecorrectie opgenomen over de vordering van de kinderen (zie hiervoor). Deze rente is ook pas opeisbaar als de vordering opeisbaar is. Dit voorkomt dat de langstlevende echtgenoot in financiële problemen komt door het moeten betalen van rente over de vordering, terwijl de vordering zelf nog niet opeisbaar is. In een testament is het mogelijk van de wettelijke renteregeling af te wijken. Zo is het mogelijk in een testament op te nemen dat de vorderingen renteloos zijn of juist op zullen renten met een vast rentepercentage. Dit oprenten kan uit fiscaal oogpunt wenselijk zijn, namelijk in het kader van besparing van successierechten. De oprenting is fiscaal onbelast bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot. Indien er tussen het overlijden van de eerste echtgenoot en het overlijden van de tweede echtgenoot een aantal jaren verstrijken, kan oprenting van de erfdelen van de kinderen fiscaal voordelig zijn.

Ook na overlijden kan soms nog aan de rente-afspraken worden gesleuteld. Dit wordt dan in het testament vastgelegd.

Het is belangrijk u hierover goed te laten informeren. Het later aanpassen van de rente wordt onder omstandigheden als een extra schenking gezien en leidt dan tot belastingheffing.

Ons kantoor kan u helpen bij het nemen van de juiste beslissing.

4. Toerekening van de betaling

Als de langstlevende echtgenoot tijdens zijn/haar leven het erfdeel aan de kinderen uitkeert, geldt als hoofdregel dat het uitgekeerde bedrag eerst in mindering komt op het erfdeel en pas daarna op de rente. In een testament is het mogelijk te bepalen dat betalingen eerst in mindering komen op de rente en dan pas op de vordering.

Het kan fiscaal interessant zijn dit op te nemen, omdat de vordering dan voor het volledige bedrag op blijft renten.

5. De regeling met betrekking tot de wilsrechten (zie hiervoor) kan worden aangepast. De wilsrechten kunnen bij testament worden uitgesloten of verder beperkt.

Allerlei varianten zijn daarbij denkbaar. Het is ook mogelijk ten aanzien van ieder kind afzonderlijk in een testament een andere regeling te treffen met betrekking tot de wilsrechten.

6. Het stiefkind

Het is mogelijk door het maken van een testament, een stiefkind in de wettelijke verdeling te betrekken. Hierdoor kan worden bereikt dat de eigen kinderen en de aangetrouwde kinderen van de echtgenoot uiteindelijk gelijk erven. Ook hier zijn weer allerlei variaties denkbaar. Zo is het is ook mogelijk niet alle stiefkinderen in de wettelijke verdeling te betrekken of de stiefkinderen wel in de wettelijke verdeling te betrekken maar niet voor een gelijk deel als de eigen kinderen. De achterliggende gedachte is dan dat deze stiefkinderen uiteindelijk ook weer van 2 ouders erven, namelijk de echtgenoot waarmee men zelf getrouwd is maar ook de ex echtgenoot.

Direct advies aanvragen


Verzenden
Heeft u gevonden wat u zocht?
Delen
Uw waardering

© 2016

Privacy           Algemene voorwaarden           Sitemap