/ Afstempeling

Afstempeling van aandelen of terugbetaling op aandelen

Een bijzondere vorm van statutenwijziging betreft de zogenaamde afstempeling op aandelen.

Door deze procedure wordt het kapitaal van de vennootschap teruggebracht naar een kleiner kapitaal.

Voor het invoeren van de flex B.V. diende het aandeelhoudersbesluit tot terugbetaling bij de Kamer van Koophandel ter inzage te worden gelegd, gedurende een periode van twee maanden. Van dit voornemen diende tevens melding te worden gemaakt in een landelijk bekend dagblad.

Na het verstrijken van deze termijn, diende de Rechtbank een verklaring te overleggen dat er niemand bezwaar had gemaakt tegen het voornemen tot het terugbetalen op het aandelenkapitaal. Ook deze procedure kunnen wij u voor u verzorgen.

Deze hele procedure is vervallen. Dit betekent dat het kapitaal zo mogelijk tot € 1,00 kan worden teruggebracht. Er moet wel rekening gehouden worden met een nieuw voorschrift. Het bestuur moet goedkeuring verlenen. Deze goedkeuring moet worden geweigerd indien de vennootschap niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, te weten het betalen van haar opeisbare schulden.

Het afstempelen van aandelen door het verminderen van de nominale waarde is voor de inkomstenbelasting onbelast.

Vragen hierover? Neem gerust contact op met ons.

Direct advies aanvragen


Verzenden
Heeft u gevonden wat u zocht?
Delen
Uw waardering

© 2016

Privacy           Algemene voorwaarden           Sitemap