Stappenplan statutenwijziging stichting

Stappenplan statutenwijziging stichting

1. Het maken van een afspraak

Indien u de statuten van de stichting geheel of gedeeltelijk wilt wijzigen, kunt u contact opnemen, waarvoor ik u verwijs naar het contactformulier.

 

 

2. Bezoek aan kantoor en identificatie op kantoor

Vervolgens maakt u of ons kantoor met u een afspraak voor het doorspreken van de statutenwijziging. Ieder die gebruik wil maken van de diensten van een notaris, dient zich persoonlijk op kantoor te identificeren door middel van een geldig legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs of identiteitskaart). Bij dit eerste oriënterende gesprek dient u tevens de statuten van de stichting mee te brengen die gewijzigd dienen te worden.

3. Toezenden ontwerp statuten.

Nadat u in het gesprek op kantoor uw wensen heeft kenbaar gemaakt, ontvangt u van ons kantoor de ontwerpakte van statutenwijziging met bijbehorend bestuursbesluit. Zo nodig en indien gewenst, zenden wij deze stukken ook naar uw accountant of andere adviseurs toe.

 

4. Het tekenen van de akte van statutenwijziging en verdere formaliteiten.

Nadat u ons kantoor heeft meegedeeld dat de stukken akkoord zijn kan een afspraak worden gemaakt voor het tekenen van de akte van statutenwijziging.

Nadat de akte getekend is wordt tevens door ons kantoor de inschrijving van de wijziging van de statuten van de stichting bij de Kamer van Koophandel voor u verzorgd.

 

 

    

Kosten statutenwijziging stichting

 

Indien u geïnteresseerd bent in de kosten van een statutenwijziging kunt u vrijblijvend een offerte opvragen.

    

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan