Het depot van gelden verdeling

Het depot van gelden.

 

In het kader van een verdeling komt het nog al eens voor dat partijen wel bereid zijn om over te gaan tot de verdeling van de woning, maar het nog niet eens zijn over het bedrag dat de partner die afstand doet van de woning zal ontvangen. Om de verdeling van de woning niet te laten stagneren, is het mogelijk gebruik te maken van de regeling de gelden bij de notaris in depot te storten. Het bedrag waarover tussen partijen discussie is, wordt dan op een derdengeldrekening van ons kantoor gestort. Tevens wordt er een depotovereenkomst opgemaakt waarin wordt vastgelegd onder welke voorwaarden het depot mag worden vrijgegeven en mag worden uitgeboekt. In de regel zal dit zijn als partijen het eens zijn over de verdeling van het bedrag. Over dit bedrag dat op onze derdengeldrekening is gestort, wordt ook een rente vergoed. Deze rente is gelijk aan de rente die de bank ons kantoor vergoed, eventueel verminderd met een kleine kostenvergoeding. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, is het wenselijk dat u dit tijdig aan ons kantoor kenbaar maakt.

 

 

    

De overbedelingssom/de vordering wegens overbedeling of onderbedeling

Het is erg belangrijk dat wij inzicht hebben in de berekening van het bedrag waarmee de partner wordt gecompenseerd. Zonder een dergelijk inzicht kunnen wij u niet van dienst zijn. Indien er is uitgegaan van een te lage waarde van de te verdelen woning, kan dit onder omstandigheden leiden tot het vernietigen van de verdeling, door de partner die hierdoor benadeeld is. Indien er sprake is van een bewust genoegen nemen met minder, kan de schenkingsbelasting een rol gaan spelen. Tineke Groot notaris kan u hierover nader informeren.

    

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan