Voorwaarden statutenwijziging

Voorwaarden voor statutenwijziging

Voor het wijzigen van de statuten van de vennootschap is globaal het volgende nodig:

1. Aandeelhoudersbesluit

Voor het wijzigen van statuten is vereist een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. Hoe dit besluit moet worden genomen, aan welke vereisten dit besluit moet voldoen is deels vastgelegd in de huidige statuten en in de wet. Dit besluit wordt schriftelijk vastgelegd in een aandeelhoudersbesluit of in notulen, gemaakt naar aanleiding van een vergadering gehouden door de aandeelhouders van de vennootschap waarin zij tot statutenwijziging hebben besloten. Ons kantoor draagt zorg voor het opstellen van dit besluit of deze notulen.

2. Een notariële akte van statutenwijziging

Nadat de aandeelhouders het besluit tot statutenwijziging hebben genomen, kan de akte van statutenwijziging getekend worden en kan de statutenwijziging worden verwerkt in het aandeelhoudersregister. Tevens wordt de statutenwijziging gemeld bij de Kamer van Koophandel.

 

 

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan