Gebruikelijke werkzaamheden

Gebruikelijke werkzaamheden

 

Samenvattend

De gebruikelijke werkzaamheden van ons kantoor bestaan bij de levering van registergoed uit: 

 • Het opmaken van de koopovereenkomst van het verkochte, indien gewenst 

 

Persoonlijke checks 

 • Controle van personalia van koper en verkoper, huwelijkse staat, faillissement en beschikkingsbevoegdheid, aan de hand van identiteitsbewijzen, BRP en de benodigde registers, waaronder failissementen- en curateleregister. 

 

Checks ten aanzien van de woning 

 • Controle van aan de hand van de eigendomsakte, hoe heeft verkoper het pand verkregen. Mocht dit aanleiding geven tot nader onderzoek, dan behoort dit onderzoek eveneens tot onze werkzaamheden; 
 • Controle op erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen, kettingbedingen en andere bijzondere voorwaarden. Deze bijzondere bepalingen worden in de leveringsakte overgenomen; 
 • Controle op beperkingen ten aanzien van de woning, zoals het zijn van monument in de zin van de Erfgoedwet, voorheen de Monumentenwet; 
 • Controle bij het kadaster op hypotheken en beslagen van de verkoper bij het aanmaken van het dossier, kort voor het tekenen van de akte en kort daarna voor het uitboeken van de gelden. 

 

Het opmaken van de akte van levering met bijbehorende facturen 

 • Het opmaken en uitleggen van de akte van levering voor het tekenen van de akte. Het inschrijven van de leveringsakte bij het kadaster na ondertekening door alle partijen 

 

Financieel 

 • Controle op hypotheken en beslagen, kort voor het tekenen van de akte en ook kort daarna 
 • Controle op de geldstromen 
   

 

 

    

    

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan