De koopovereenkomst

De koopovereenkomst 

 

In het kader van het doe-het-zelven kan het zinvol zijn reeds in de voorfase de notaris in te schakelen, voor het inwinnen van informatie omtrent het koopproces. Dit is vanzelfsprekend ook mogelijk voor kopers en verkopers die geen makelaar hebben ingeschakeld bij de aan- en verkoop van een woning. Als koper en verkoper overeenstemming hebben bereikt over de koopprijs, worden de verdere afspraken vastgelegd in een schriftelijke koopovereenkomst. 
Het voortijdig inschakelen van de notaris voorkomt problemen, bijvoorbeeld omdat er onduidelijkheid is over een ontbindende voorwaarde van financiering, uitleg over de afspraken die partijen zelf hebben gemaakt, of wanneer de wettelijke bedenktijd van 3 dagen is ingegaan. 
Vaak komen partijen kort nadat zij overeenstemming hebben bereikt bij de notaris voor het opstellen van de zogenaamde voorlopige koopakte. Deze is echter niet voorlopig. De overeenkomst is bindend, maar er zijn twee uitzonderingen: 
•    Er kan een zogenaamde ontbindende voorwaarde zijn opgenomen, bijvoorbeeld het voorbehoud van financiering door de bank; 
•   De wettelijke bedenktijd van drie dagen. In de drie dagen bedenktijd die vanaf het sluiten van de koopovereenkomst gaan gelden, kan de koper(consument) zonder opgave van reden van de koop afzien en zonder enige vorm van schadevergoeding. De bedenktijd gaat in op de dag dat de koper de koopovereenkomst heeft ontvangen. Daarom wordt bij elke koopovereenkomst een door partijen getekende ontvangstbevestiging gevoegd. Voor een uitgebreide uitleg van de wettelijke bedenktijd wordt verwezen naar het hoofdstuk begrippen
Indien u gebruik maakt van de wettelijke bedenktijd, en opnieuw binnen zes maanden daarna besluit het zelfde huis te kopen, geldt de wettelijke bedenktijd niet op nieuw. 
Het is ook mogelijk af te zien van de wettelijke bedenktijd. Dit recht heeft alleen de koper. Als koper is daarbij vanzelfsprekend uiterste terughoudendheid geboden. 
De wet schrijft verplicht voor dat bij een consumentenkoop van een woonhuis de koopovereenkomst schriftelijk dient te geschieden. Deze regeling geldt vanaf 1 september 2003. Zonder een op schrift gestelde koopovereenkomst is er geen koopovereenkomst. Het is overigens wel mogelijk dat de toekomstige koper en verkoper in een zodanig ver met hun onderhandelingen zijn dat er sprake is van schadeplichtigheid, indien zij de onderhandelingen zouden afbreken. 

 

Zelf koopcontract opstellen 

Aan- en verkoop van een woning is voor velen van ons geen dagelijks werk. Het is ongetwijfeld een van de belangrijkste gebeurtenissen in een mensenleven. 
Soms wordt uit kostenoogpunt de inschakeling van de makelaar achterwege gelaten en gaan partijen zelf aan de slag met de verkoop, met de onderhandelingen en met het opstellen van de koopakte, die via internet makkelijk te downloaden valt. 
Als er dan in het onderhandelingsproces problemen ontstaan, komen partijen alsnog bij een makelaar of notaris terecht die zal proberen een en ander op te lossen en alsnog in goede banen te leiden. Dit staat of valt met de medewerking van beide partijen. Als de verhoudingen tussen partijen al vertroebeld zijn, kan het soms niet meer mogelijk zijn alles naar wens van beide partijen op te lossen en te regelen. 
Bij het kopen van een huis spelen veel zaken, waar u misschien niet of nauwelijks weet van heeft. Een goede adviseur zoals een makelaar of notaris, is daarom erg belangrijk. 
Zo zal een makelaar, omdat hij de markt beter kent, bijna altijd scherper kunnen onderhandelen, ongeacht of hij nu voor de koper of de verkoper optreedt. 
Maar ook een notaris kan u behoeden voor teleurstellingen. 

 

 

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan