Stappenplan oprichten vereniging

Stappenplan oprichting vereniging

 

Hiervoor heeft u kort kunnen lezen, waar u bij het oprichten van een vereniging mee te maken krijgt en wat de voordelen kunnen zijn van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid ten opzichte van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Om goed voorbereid te zijn, is het prettig te weten, welke fases er doorlopen moeten worden vanaf het moment dat u het besluit neemt tot het oprichten van een vereniging tot aan het tekenen van de akte van oprichting. Ons kantoor kan hierbij behulpzaam zijn.

Deze fases worden hieronder kort weergegeven.

 

 

    

1. Het maken van een afspraak

Indien u interesse heeft in de oprichting van een vereniging of uw vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid wilt omzetten in een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (dat wil zeggen dat de statuten van de vereniging worden opgenomen in een notariële akte) kunt u middels contact ons kantoor benaderen.

Wij nemen dan vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak. Natuurlijk kunt u ook zelf rechtstreeks met het kantoor contact opnemen.

2. Bezoek aan ons kantoor en identificatie op kantoor

Nadat u met ons kantoor contact heeft opgenomen, maken wij met u een afspraak voor het doorspreken van de inhoud van de statuten van de vereniging.

Bij het bezoek aan ons kantoor vindt tevens de identificatie plaats. Ieder die gebruik wil maken van de diensten van een notaris, dient zich persoonlijk op ons kantoor te identificeren door middel van een geldig legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs of identiteitskaart).

3. Toezenden ontwerp statuten.

Nadat u met ons doorgesproken heeft wat uw bedoeling is ontvangt u meestal binnen een paar dagen de ontwerp-oprichtingsakte. De oprichtingsakte bevat de statuten "de zogenaamde leefregels" van de vereniging.

4. het tekenen van de oprichtingsakte met statuten

Hiervoor maakt ons kantoor met u een afspraak. Nadat de akte getekend is wordt tevens door ons kantoor de inschrijving van de vereniging bij de Kamer van Koophandel voor u verzorgd, de oprichtingsakte met de gegevens van de bestuurders worden naar de Kamer van Koophandel verzonden.

Het uittreksel van de Kamer van Koophandel van de nieuwe vereniging ontvangt u van ons enkele dagen later.

    

    

Tijdsplanning

Gemiddeld neemt de procedure vanaf het eerste bezoek aan ons kantoor tot aan de oprichting van de vereniging ongeveer een 1 tot 3 weken in beslag.

Het is raadzaam, indien u plannen heeft om een vereniging op te richten, in een zo vroeg mogelijk stadium met ons kantoor contact op te nemen.

Dit voorkomt teleurstellingen achteraf of tijdnood.

    

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan