Geregistreerd Partnerschap

Het geregistreerd partnerschap

Inleiding

Het geregistreerd partnerschap is aanvankelijk door de wetgever in het leven geroepen om mensen van een gelijk geslacht de mogelijkheid te bieden zich officieel bij de burgerlijke stand als samenwoners te laten registreren. Omdat vanaf 1 april 2001 voor hen ook de weg van een huwelijk openstaat, wordt het geregistreerd partnerschap vaak thans door partners gebruikt die niet willen huwen. Tot voor kort werd het geregistreerd partnerschap ook gebruikt om op een eenvoudige manier, zonder rechterlijke tussenkomst, uit elkaar te kunnen gaan, de zogenaamde flitsscheiding. Deze flitsscheiding is tegenwoordig niet meer mogelijk.

Gevolgen

De gevolgen van een geregistreerd partnerschap zijn gelijk aan die van een huwelijk.

Datgene wat hiervoor is bepaald over de algehele gemeenschap van goederen geldt ook voor een geregistreerd partnerschap. Ook partners kunnen voorwaarden maken, de zogenaamde partnerschapsvoorwaarden. Deze partnerschapsvoorwaarden bevatten dezelfde regelingen als huwelijkse voorwaarden.

Omzetting

Een geregistreerd partnerschap kan in een huwelijk worden omgezet. Het verzoek daartoe moet worden ingediend bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. De omzetting brengt geen wijziging in het goederenregime tussen de partners. Met andere woorden indien een geregistreerd partnerschap is gesloten in gemeenschap van goederen, geldt voor het huwelijk na omzetting eveneens het stelsel van gemeenschap van goederen. Indien een partnerschap is gesloten met partnerschapsvoorwaarden, blijven deze partnerschapsvoorwaarden als huwelijkse voorwaarden gelden na omzetting.

Heeft men andere wensen, dan is het raadzaam tijdig met ons kantoor contact op te nemen voor de wijziging van partnerschapsvoorwaarden.

 

 

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan