Tineke Groot

Over Tineke Groot 

 

Na het beëindigen van mijn gymnasiumopleiding Beta in Veghel in 1980, wist ik niet zo goed wat ik wilde gaan studeren. Dat ik wilde gaan studeren stond vast, maar wat stond minder vast. Mijn voorkeur ging eigenlijk uit naar een studie Italiaans, maar omdat daar moeilijk werk in zou zijn te krijgen, werd het rechten in Tilburg. Wat ik niet verwacht had was dat ik de studie van het begin af aan ontzettend leuk en boeiend vond. Na vier en een half jaar voltooide ik dan ook begin 1985 mijn studie Nederlands Recht met als specialisatie privaatrecht en arbeidsrecht. Mijn scriptie ging, hoe kon het ook anders, over een notarieel erfrechtelijk onderwerp. Omdat ik pas 22 jaar was toen ik mijn studie Nederlands recht beëindigde en mijn interesse voor het notariaat mede door mijn scriptie onderwerp was aangewakkerd, heb ik mij vervolgens aangemeld in Nijmegen voor Notarieel Recht. Deze opleiding voltooide ik begin 1987. Daarna heb ik op verschillende kleinere kantoren gewerkt, de beroepsopleiding Notariaat in de avonduren voltooid en de postdoctorale opleiding belastingrecht.

Mijn privé situatie noopte mij om even pas op de plaats te maken, de komst van 3 zonen kort achter elkaar deden mij ertoe besluiten om tijdelijk parttime te gaan werken en mijn aspiraties om notaris te worden even op een laag pitje te zetten.
Toen mijn jongste naar school ging, kon ik mijn wens omzetten in daden. Na mijn jarenlange ervaring als kandidaat notaris ben ik in januari 2007 gestart met mijn eigen notariskantoor.

Steeds heb ik mij in mijn twintigjarige loopbaan als kandidaat notaris binnen het notariaat bewust gericht op kleinere tot middelgrote kantoren. Kantoren waar de mogelijkheid aanwezig was om alle facetten van het vak te leren kennen en waarbij een persoonlijk contact met de cliënt erg belangrijk is.

Ik ben van mening dat het feit dat ik op meerdere kantoren als kandidaat werkzaam ben geweest, - elk kantoor kent immers zijn eigen aanpak - heeft bijgedragen aan mijn juridisch inzicht en de benaderingswijze van een probleem. Soms leiden meerdere wegen naar Rome, Het is aan de cliënt om daar in overleg met mij en mijn medewerkers een goede beslissing in te nemen.

Bij het opzetten van mijn eigen kantoor, heeft mij steeds voor ogen gestaan, dat mijn notariskantoor een kantoor zou moeten zijn dat alle rechtsgebieden bedient en gekenmerkt wordt door laagdrempeligheid, snelheid en een open sfeer richting cliënt.

Naast mijn werkzaamheden als notaris, wil ik ook voor mijn cliënten een luisterend oor kunnen zijn. Dit is voor mij de essentie van het goed kunnen uitoefenen van mijn vak. Ik ben er ten stelligste van overtuigd dat het pas dan mogelijk is om een goed advies te geven, als er een vertrouwensbasis aanwezig is. Het is voor mij een uitdaging om snelheid en efficiency te combineren met tijd voor de cliënt en servicegerichtheid.

 

 

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan