Voorwaarden stichting

Voorwaarden stichting

 

Een stichting is een rechtsvorm die voor allerlei uiteenlopende doelen wordt gebruikt.

Vaak wordt gedacht dat het doel van de stichting van liefdadige of sociale aard dient te zijn. Bekend is de goede doelen stichting. Daarnaast kan de stichtingsvorm ook geschikt zijn voor allerlei andere activiteiten. Een bijzondere vorm van een stichting is de stichting administratiekantoor. Vaak wordt de stichtingsvorm als vereiste gesteld om in aanmerking te komen voor subsidie. Daarnaast wordt de stichtingsvorm ook gebruikt om te kunnen procederen tegen de overheid in het kader van door de overheid genomen beslissingen, bijvoorbeeld op het gebied van wijzigingen van bestemmingsplannen. Kortom de stichting is erg divers. Wilt u een sociaal of een ideëel doel realiseren, dan is de stichting bij uitstek geschikt.

Een stichting mag niet ten doel hebben, het doen van uitkeringen aan de oprichters, bestuurders of andere personen, behalve als deze uitkeringen een sociale of ideële strekking hebben. Dan mag zij weer wel uitkeringen aan deze personen doen.

Kenmerkend voor de stichting is daarnaast dat zij geen leden kent. Zij kent ook geen aandeelhouders. Een stichting is dan ook geen samenwerkingsvorm zoals een vereniging dat wel is. Bij een vereniging staat het hebben van leden centraal.

Minder bekend is dat een stichting zich ook kan bezig houden met het drijven van een onderneming. Als de stichting een onderneming drijft, moet de winst van de onderneming weer wel worden besteed conform het doel van de stichting. Dan kan de stichting wel betrokken worden in de BTW heffing en de vennootschapsbelasting. Het is dus raadzaam u goed te laten informeren bij het kiezen van de juiste rechtsvorm. Tineke Groot Notaris kan hierbij uw aanspreekpunt zijn.

 

 

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan