Voordelen van een B.V.

Voordelen van een B.V.

Het oprichten van een besloten vennootschap kan diverse voordelen hebben, zoals:

1. Beperking aansprakelijkheid

Een aandeelhouder is niet verder aansprakelijk voor schulden van de vennootschap dan tot het bedrag van zijn inleg (het aandelenkapitaal). Een aandeelhouder is ook niet gehouden in de verliezen van de vennootschap bij te dragen. Wel is de aandeelhouder verplicht tot vergoeding van het tekort, indien aan hem een uitkering is gedaan en hij wist dat de BV daardoor niet meer haar opeisbare schulden kan voldoen.
Daarnaast bestaat er aansprakelijk voor handelingen namens de vennootschap in oprichting verricht. Deze aansprakelijkheid vervalt als de BV is opgericht en is ingeschreven in het handelsregister en zodra de rechtshandelingen zijn bekrachtigd. Voor de inschrijving in het handelsregister draagt ons notariskantoor zorg. Deze inschrijving gebeurt aansluitend aan de oprichting, als de vennootschap nog niet is ingeschreven in het handelsregister. Het bekrachtigen van de rechtshandelingen, in de voorfase van de oprichting van de vennootschap verricht, geschiedt eveneens aansluitend na de oprichting. Ook dit behoort tot het takenpakket van ons kantoor.

2. De makkelijke overdraagbaarheid

Door alle aandelen van de vennootschap of een gedeelte van de aandelen van de besloten vennootschap te verkopen kan op relatief eenvoudige wijze de gehele onderneming of een gedeelte daarvan worden overgedragen. De koper van de aandelen wordt dan via de BV automatisch eigenaar van de onderneming. Voor de levering van aandelen is een notariële akte vereist. Deze akte bevat, afhankelijk van de wensen van de verkoper en koper, tevens de nadere afspraken die tussen partijen in het kader van de overname zijn gemaakt, zoals de koopprijs van de aandelen, nadere afspraken over de betaling van de koopprijs, balansgaranties en andere garanties in het kader van de overname van het bedrijf en het terugtreden uit de vennootschap van de huidige directie.

 

 

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Openingstijden:

Maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 uur en 12:00 uur en tussen 13:00 uur en 17:00 uur

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan