Waarom statuten stichting wijzigen

Waarom statuten stichting wijzigen

 

Het is mogelijk dat gedurende het bestaan van de stichting blijkt dat de statuten aanpassing behoeven. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn omdat de feitelijke werkzaamheden van de stichting zijn gewijzigd, omdat er gekozen is voor een andere naam, of de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders aanpassing noodzakelijk maakt. Ook indien de wijze van benoeming van het bestuur wijzigt, of er een toevoeging van een Raad van Toezicht gewenst is, kan dit aanleiding zijn de statuten van de stichting te wijzigen. Twijfelt u of de statuten nog up-to-date zijn, dan kunt u gerust contact opnemen voor een korte kostenloze statutencheck.

 

 

    

Voorwaarden voor statutenwijziging

Voor het wijzigen van de statuten van de stichting is globaal het volgende nodig.

 

  • Bestuursbesluit

Voor het wijzigen van statuten is vereist een besluit van het bestuur van de stichting. Aanvullende vereisten zijn mogelijk afhankelijk wat in de statuten is bepaald. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een aanvullende goedkeuring van de Raad van Toezicht. Hoe dit bestuursbesluit moet worden genomen, aan welke vereisten dit besluit moet voldoen is vastgelegd in de huidige statuten van de stichting en in de wet. Dit besluit om de statuten te wijzigen, wordt schriftelijk vastgelegd in een bestuursbesluit of in notulen, gemaakt naar aanleiding van een bestuursvergadering waarin het bestuur van de stichting tot statutenwijziging heeft besloten. Ons kantoor kan u behulpzaam zijn bij het opstellen van dit besluit of deze notulen tot statutenwijziging.

 

  • Een notariële akte van statutenwijziging

Nadat het betreffende besluit is genomen en aan alle verdere vereisten is voldaan die in de statuten of de wet zijn opgenomen in het kader van statutenwijziging (bijvoorbeeld aparte goedkeuring Raad van Toezicht) kan de akte van statutenwijziging getekend worden en kan de statutenwijziging worden verwerkt bij de Kamer van Koophandel.

    

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan