Meest gestelde vragen over schenken

Meest gestelde vragen over schenken

 

Mijn kind gaat scheiden, kan ik mijn kind wat schenken?

Het is mogelijk om uw kind te helpen door een schenking te doen.

Afhankelijk van de omvang van de schenking kan schenkbelasting aan de orde zijn. Deze schenkbelasting komt gebruikelijk ten laste van uw kind.

Wel is het wenselijk dat u dan aan de schenking een zogenaamde prive clausule koppelt, waarin u regelt dat de schenking alleen aan uw kind toekomt en niet aan de ex partner van uw kind.

 

Mijn vermogen zit vast in mijn woning, ik wil toch schenken, hoe pak ik dat aan?

Indien er geen contanten voorhanden zijn, kunt u overwegen te schenken op papier.

 

Wat is een inbrengverplichting bij een schenking?

Bij een inbrengverplichting regelt u dat indien u aan uw kinderen niet gelijke bedragen geschonken heeft, deze schenkingen als voorschot op de erfenis worden beschouwd en er dus bij de verdeling van de nalatenschap als voorschot moeten worden meegenomen. De ongelijkheid die bij leven aanwezig was omdat niet alle kinderen gelijke bedragen hebben geschonken gekregen, wordt dan rechtgetrokken.

Het is ook mogelijk bij een schenking te bepalen dat deze niet in de nalatenschap behoeft te worden ingebracht. De desbetreffende schenking is dan een extra voordeel voor het betreffende kind.

 

Wat is een herroepelijke schenking?

Bij een herroepelijke schenking heeft u de mogelijkheid om de schenking te herroepen (terug te draaien) indien zich bepaalde omstandigheden voordien, die voor u reden zouden zijn geweest niet te schenken, als u daar nu van op de hoogte was geweest.

Voorbeelden zijn het overlijden van de begiftigde of het beroep doen op bijstand.

Ik ben vergeten bij de schenking op te nemen dat de schenking alleen voor mijn eigen kind is

De wet bepaalt dat de uitsluitingsclausule moet worden gedaan bij de schenking. Of het mogelijk is dit later nog overeen te komen is omstreden.

 

Wat is schenking op papier?

Bij een schenking op papier schenkt u een bedrag. Dit bedrag wordt vervolgens aan u terug geleend. Uw vermogen verlaagt door de schenking, voor de inkomstenbelasting is dit het box 3 vermogen. Dit kan fiscale voordelen hebben. Voor de begiftigde wordt het box 3 vermogen voor de inkomstenbelasting vergroot. Door de schenking door schuldigerkenning u houdt wel feitelijk de beschikking over het geschonken vermogen. Omdat in de akte wordt bepaald dat de schenking pas opeisbaar is bij overlijden, heeft u de zekerheid dat de lening niet kan worden opgeëist door de begiftigde. Schenken op papier moet bij notariële akte, wil er rechtsgeldig een aftrekbare schuld zijn bij overlijden voor de erfbelasting.

 

Moet ik bij een schenking op papier altijd rente betalen?

Het is niet verplicht bij een schenking op papier, waarbij u een bedrag schenkt en dit vervolgens terugleent een rentebepaling op te nemen. Indien u het bedrag renteloos terugleent is de schenking alleen niet aftrekbaar als schuld voor de erfbelasting indien u overlijdt en de schenking nog niet is uitgekeerd.

 

Wat zijn de fiscale gevolgen voor een schenking op papier?

Afhankelijk van de omvang van de schenking en de relatie tussen de schenker en de begiftigde kan een schenking fiscale gevolgen hebben. De belangrijkste gevolgen zijn die op het gebied van de schenkbelasting en de inkomstenbelasting.

 

Ik wil mijn minderjarig kleinkind wat schenken, maar wil niet dat hij daar met 18 jaar over kan beschikken?

Het is mogelijk om aan de schenking een bewind-clausule te koppelen. In deze clausule regelt u dat uw kleinkind niet met 18 jaar de beschikking krijgt over de schenking maar op een latere leeftijd. U benoemt dan tevens een bewindvoerder die de schenking moet beheren.

 

Hoeveel mag ik belastingvrij schenken?

Op de site https://www.notaris.nl/schenken-erven-en-nalaten kunt u de vrijstellingen vinden.

 

 

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan