Stappenplan Aandelenoverdracht

Stappenplan Aandelenoverdracht BV

1. Het maken van een afspraak

Indien u als verkoper uw aandelen wenst te verkopen, of als koper aandelen wenst te kopen, en zelf al aan de slag wilt gaan, is het essentieel dat u begint met het verzamelen van de gegevens zoals hiervoor onder "Voorwaarden voor Aandelenoverdracht" omschreven. Vanzelfsprekend kunt u ook alvast bellen of e-mailen. Wij nemen dan vervolgens contact met u op voor het maken van een afspraak. Natuurlijk kunt u ook zelf rechtstreeks met het kantoor contactopnemen.

2. Bezoek aan kantoor en identificatie op kantoor

Vervolgens maakt u, of maken wij met u een afspraak voor het in ontvangst nemen van de gegevens, zoals hiervoor onder "Voorwaarden voor Aandelenoverdracht" aangegeven. Bij die gelegenheid vindt tevens de identificatieplicht plaats. Ieder die gebruik wil maken van de diensten van een notaris, dient zich persoonlijk op kantoor te identificeren door middel van een geldig legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs of identiteitskaart).

Indien u de aandelen heeft verkregen via een aandelenoverdracht, is het belangrijk dat u tevens de akte van overdracht meebrengt, waarbij u eigenaar bent geworden van de aandelen in de vennootschap en het aandeelhoudersregister.

3. Voorbereiden akte van overdracht

Aan de hand van de door u aangeleverde gegevens wordt vervolgens de akte van overdracht gereed gemaakt. Indien er verder nog aanvullende verklaringen nodig zijn, zoals een verklaring van een zittende aandeelhouder dat hij geen gebruik maakt van zijn voorkeursrecht, een besluit in verband met de directiewisseling, na aftreden van de zittende aandeelhouder, wordt dit tevens door ons kantoor voor u verzorgd. Deze stukken worden vervolgens ter beoordeling naar de betrokkenen verzonden. Zo nodig en indien gewenst, zenden wij deze stukken ook naar uw accountant of andere adviseurs toe. Tevens nemen wij met u contact op over hoe de betaling van de koopprijs dient plaats te vinden. Indien gewenst kan de betaling lopen via de derdengeldenrekening van ons kantoor. Wij zijn verplicht bij de betaling van grote bedragen een controle uit te oefenen.

4. Het tekenen van de akte van overdracht en verdere formaliteiten.

Nadat de stukken door de betrokkenen akkoord zijn bevonden en compleet zijn, kan een afspraak worden gemaakt voor het tekenen van de akte van aandelenoverdracht.

Nadat de akte getekend is wordt tevens door ons kantoor de eventuele inschrijving van de gewijzigde gegevens bij de Kamer van Koophandel voor u verzorgd. Tevens ontvangt u dan het bijgewerkte aandeelhoudersregister retour.

 

 

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan