Voorwaarden

Voorwaarden voor het oprichten van een vennootschap

1. Een notariële oprichtingsakte

De wet schrijft voor dat voor de oprichting van een vennootschap een notariële oprichtingsakte vereist is. Deze oprichtingsakte bevat de statuten van de vennootschap. In de statuten worden ondermeer vermeld: de naam van de vennootschap, het doel van de vennootschap en de vestigingsplaats. Ook bevatten de statuten bepalingen over de aandelen in de vennootschap. De aandelen in de vennootschap zijn beperkt overdraagbaar, zodat derden niet zomaar tot de vennootschap kunnen toetreden. Dit wordt in de statuten verwerkt in de zogenaamde blokkeringsregeling. In de statuten zijn verder bepalingen opgenomen over het bestuur van de vennootschap, over de jaarrekening, het wijzigen van de statuten en de ontbinding van de vennootschap. Voor de uitleg van diverse begrippen die bij de oprichting van een vennootschap een rol spelen, zoals bijvoorbeeld een blokkeringsregeling, aanbiedingsregeling, en goedkeuringsregeling, verwijs ik naar de begrippenlijst.

2. Minimum kapitaal

De nieuwe wetgeving omtrent BV's schrijft voor dat voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in contanten of in natura (door inbreng van goederen in de vennootschap) de minimale kapitaalseis van € 18.000,00 niet meer geldt. Een kapitaal van € 1,00 is al voldoende. Ook is het niet meer noodzakelijk op elk aandeel ten minste 20% te storten.

U bent vrij in het bepalen van het te storten kapitaal in de B.V. Het storten op de aandelen kan gebeuren door te storten in contanten of in natura. Een bankrekening of accountantsverklaring zijn niet vereist, zoals dit voorheen gold.

 

 

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Openingstijden:

Maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 uur en 12:00 uur en tussen 13:00 uur en 17:00 uur

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan