Checklist oprichten vereniging

Checklist oprichten vereniging

Indien u besluit om via ons kantoor een vereniging op te richten is het raadzaam reeds na te denken over de volgende zaken, die in het gesprek naar voren zullen komen:

 

 

    

Check 1

het doel van de vereniging, dit moet duidelijk zijn en geen aanleiding kunnen geven tot misverstanden, het doel mag niet zijn het doen van uitkeringen aan haar leden, tenzij het een vereniging betreft op basis van coöperatieve grondslag;

Check 2

wie is de oprichter of wie zijn de oprichters, bedenk dat er minimaal twee oprichters noodzakelijk zijn;

Check 3

wie neemt zitting in het bestuur en in welke functie;

Check 4

dient er een raad van toezicht te komen of een andere advies- of controlerend orgaan;

Check 5

wilt u voor de vereniging subsidie aanvragen. Bedenk hierbij dat de vereisten om voor subsidie van gemeente of provincie in aanmerking te komen kunnen verschillen. Het is raadzaam hier vooraf informatie in te winnen bij de instantie die subdisidie verleent, om teleurstellingen te voorkomen.

    

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan