Stappenplan Statutenwijziging

Stappenplan Statutenwijziging

1. Het maken van een afspraak

Indien u de statuten van de vennootschap geheel of gedeeltelijk wilt wijzigen kunt u zelf rechtstreeks met het kantoor contact opnemen, waarvoor ik u verwijs naar de contact pagina.

2. Bezoek aan kantoor en identificatie op kantoor

Indien u ons kantoor bezoekt vindt tevens de wettelijk verplichte identificatie plaats. Ieder die gebruik wil maken van de diensten van een notaris, dient zich persoonlijk op kantoor te identificeren door middel van een geldig legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs of identiteitskaart). Bij dit eerste gesprek dient u tevens de statuten mee te brengen die gewijzigd dienen te worden en het aandeelhoudersregister. Indien u de aandelen heeft verkregen via een aandelenoverdracht, is het belangrijk dat u tevens de akte van overdracht meebrengt, waarbij u eigenaar bent geworden van de aandelen in de vennootschap. Alleen de aandeelhouder kan besluiten tot het wijzigen van de statuten.

3. Toezenden ontwerp statuten

Nadat u de bespreking op ons kantoor heeft gehad, ontvangt u de ontwerpakte van statutenwijziging met bijbehorende notulen of aandeelhoudersbesluit. Zo nodig en indien gewenst, zenden wij deze stukken ook naar uw accountant of andere adviseurs toe.

4. Het tekenen van de akte van statutenwijziging en verdere formaliteiten

U kunt een afspraak maken voor het tekenen van de akte van statutenwijziging.
Nadat de akte getekend is wordt tevens door ons kantoor de inschrijving van de wijziging van de statuten van de vennootschap bij de Kamer van Koophandel voor u verzorgd. Tevens ontvangt u dan het bijgewerkte aandeelhoudersregister retour.

 

 

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan