Checklist oprichting stichting

Checklist oprichting stichting

 

Indien u besluit om via ons kantoor een stichting op te richten is het raadzaam reeds na te denken over de volgende zaken, die in het gesprek naar voren zullen komen:

  • Het doel van de stichting. Dit moet duidelijk zijn en geen aanleiding kunnen geven tot misverstanden.

  • Wie is de oprichter of wie zijn de oprichters. Bedenk dat het mogelijk is dat de stichting door één persoon wordt opgericht.

  • Wie neemt zitting in het bestuur en in welke functie bekleden zij?

  • Is het bestuur onbeperkt of beperkt herbenoembaar en zo ja, hoe lang heeft het bestuur zitting?

  • Dient er een raad van toezicht te komen of andere adviesorganen?

  • Hoe dient het liquidatiesaldo te worden besteed?

  • Moet de stichting ANBI-status hebben?

  • Gaat de stichting een onderneming leiden?

 

 

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan