Stappenplan oprichten stichting

Stappenplan Oprichting Stichting

 

Hiervoor heeft u kort kunnen lezen, waar u zoal bij het oprichten van een stichting mee te maken krijgt en wat de voordelen kunnen zijn van de stichtingsvorm. Om goed voorbereid te zijn, is het wellicht prettig te weten, welke fases er doorlopen moeten worden vanaf het moment dat u besluit een stichting te gaan oprichten, tot aan het tekenen van de akte van oprichting.

Daarom worden deze fases hier onder kort weergegeven.

1. Het maken van een afspraak

Indien u interesse heeft in de oprichting van een stichting kunt u middels het contactformulierons kantoor benaderen.

Wij nemen dan vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak. Natuurlijk kunt u ook zelf rechtstreeks met het kantoor contact opnemen. Bellen kan natuurlijk ook.

2. Bezoek aan kantoor en identificatie op kantoor

Nadat u met kantoor contact heeft opgenomen, wordt een afspraak gemaakt voor het doorspreken van de inhoud van de stichting.

Bij het bezoek aan ons kantoor vindt tevens de identificatie plaats. Ieder die gebruik wil maken van de diensten van een notaris, dient zich persoonlijk op kantoor te identificeren door middel van een geldig legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs of identiteitskaart). Belangrijk is dat u van tevoren heeft nagedacht over de doelstelling van de stichting, hoe de stichting dit doel zal gaan proberen te bereiken en de bestuurssamenstelling.

 

3. Toezenden ontwerp statuten.

Nadat u aangegeven heeft wat uw bedoeling is ontvangt u meestal binnen een paar dagen de ontwerp-oprichtingsakte van uw stichting. De oprichtingsakte bevat de statuten "de zogenaamde leefregels" van de stichting, waaronder de naam van de stichting, vestigingsplaats en doel van de stichting en de bepalingen over de bestuurders , zoals regels over benoeming en ontslag en de wijze van de bestemming van het liquidatiesaldo indien het bestuur van de stichting moet besluiten om de stichting te ontbinden.

4. Het tekenen van de oprichtingsakte met statuten

Indien de statuten aan uw wensen voldoen, kan de oprichtingsakte getekend worden. Hiervoor maken wij met u een afspraak.

Nadat de akte getekend is wordt tevens door het kantoor de inschrijving van de stichting en de inschrijving van de bestuurder van de stichting, bij de Kamer van Koophandel voor u verzorgd.

Ons kantoor zorgt er eveneens voor dat de oprichtingsakte naar de Kamer van Koophandel wordt verzonden.

Het uittreksel van de Kamer van Koophandel van de nieuwe stichting ontvangt u enkele dagen later, nadat wij dit uittreksel van de Kamer van Koophandel hebben terug ontvangen en gecontroleerd.

5. Kamer van Koophandel

Het inschrijven van de stichting bij de Kamer van Koophandel is verplicht. Zolang u de stichting niet heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel bent u als bestuurslid persoonlijk aansprakelijk.

6. Tijdsplanning

Gemiddeld neemt de procedure vanaf het eerste bezoek aan het kantoor tot aan de oprichting van de stichting ongeveer 1 tot 3 weken in beslag.

Het is raadzaam, indien u plannen heeft om over te gaan tot de oprichting van een stichting in een zo vroeg mogelijk stadium met ons kantoor contact op te nemen.

Dit voorkomt teleurstellingen achteraf.

    

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan