Wetgeving

Persoonlijke controles/identificatie bij de notaris

 

De wetgever heeft de notaris verplicht een aantal controles uit te voeren ten aanzien van personen die van zijn diensten gebruik willen maken.

Deze controles dienen ter voorkoming van witwaspraktijken en zijn tevens belangrijk in het kader van criminaliteitsbestrijding.

De basis voor deze controles is verankerd in de wet voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Deze wet dateert van 1 augustus 2008.

De belangrijkste controles die de notaris moet uitvoeren zijn:

Controle van de persoon. Dit gebeurt aan de hand van een door u te overleggen geldig legitimatiebewijs, te weten een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs. Een identiteit kan ook worden vastgesteld aan de hand van een buitenlands paspoort.

Ook een vennootschap, die gebruik wil maken van de diensten van de notaris moet door de notaris worden geïdentificeerd. Afhankelijk van de soort van de rechtspersoon, waar deze is gevestigd, kan deze identificatie verschillend zijn.

Een Nederlandse rechtspersoon wordt allereerst geïdentificeerd aan de hand van gegevens verstrekt door de Kamer van Koophandel, tevens dient de bestuurder van de rechtspersoon te worden geïdentificeerd. Indien dit een privé persoon is dan gebeurt dit op de wijze als hiervoor aangegeven. Tevens dient de notaris bij vennootschappen een onderzoek te doen naar de uiteindelijk belanghebbenden. Dit zijn natuurlijke personen die een belang van 25% of meer hebben in het kapitaal van de vennootschap, dan wel die zeggenschapsrechten hebben in de vennootschap.

 

 

    

Wet melding ongebruikelijke transacties

Daarnaast is de notaris wettelijk verplicht ongebruikelijke transacties te melden.

Of een transactie ongebruikelijk is beoordeelt de notaris aan de hand van een aantal indicatoren.

In het kader van het bestrijden van criminaliteit is het voorts een notaris niet toegestaan bedragen hoger dan 15.000 EURO contant te ontvangen.

Er bestaat geen meldingsplicht in een oriënterende fase.

    

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Openingstijden:

Maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 uur en 12:00 uur en tussen 13:00 uur en 17:00 uur

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan