Appartement kopen

Appartement kopen

 

Bij het kopen van een appartement zijn naast de werkzaamheden die bij het kopen van een huis een rol spelen, nog een aantal andere zaken van belang. Bij het kopen van een appartement krijgt u met een aantal extra zaken te maken die essentieel zijn in het kader van het gehele aankoopproces dat leidt tot de notariële akte van levering. 
Bij het kopen van een appartement gaat het niet alleen om het appartement, de vier muren waarbinnen zich het privé gedeelte bevindt, maar ook om de gemeenschappelijke ruimten. 
De toestand van het gehele gebouw is van belang, maar ook het functioneren van de vereniging van eigenaren. Ook is het belangrijk te weten wat de vereniging van eigenaren in kas heeft, het zogenaamde reservefonds. Achterstallig onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten wordt via de vereniging van eigenaren en de te betalen servicekosten omgeslagen over alle eigenaren van de appartementen binnen het gehele complex. 
Bij het kopen van een eengezinswoning ontvangt u via de notaris de leveringsakte en de hypotheekakte. Bij de koop van een appartement is het van belang dat u ook kennis heeft genomen van de splitsingsakte, de splitsingstekening en het reglement van de vereniging van eigenaren, te weten het modelreglement en de aanvullingen daarop. Daarnaast is het huishoudelijk reglement van belang. 


Waar moet u op letten: 

Hoogte servicekosten 
Heeft de vorige eigenaar de servicekosten voldaan of is er achterstand. De nieuwe eigenaar is van rechtswege aansprakelijk voor achterstallige betalingen aan de vereniging van eigenaren ter zake van achterstallige servicekosten. 

Hoogte van het reservefonds van de vereniging van eigenaren 
Daarbij spelen de volgende factoren: Is er door de vereniging van eigenaren besloten tot verhoging van de servicekosten in verband met achterstallig onderhoud of toekomstige verbeteringen? Is er een goede begroting voor toekomstig onderhoud?

 

Huishoudelijk reglement 

Wat staat er in het huishoudelijk reglement, zoals: 
-    Is het houden van huisdieren toegestaan; 
-    Wat geldt ten aanzien van het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten; 
-    Is een tegelvloer of houten vloer toegestaan; 
-    Hoeveel stemmen heeft u in de vereniging van eigenaren; 
-    Voor welk breukdeel moet u bijbetalen in de gezamenlijke lasten, te weten de servicekosten; 
-    Hoe zag de balans van het voorgaande jaar en de exploitatierekening van dat jaar er uit; 
-    Is er een begroting voor het komende jaar of de komende jaren; 
-    Wat is aan groot onderhoud de komende jaren te verwachten; 
-    Is er een meer jaren onderhoudsplan en is daarvoor een reservering opgenomen; 
-    Wat is de bouwkundige staat van het gehele complex; 
-    Is er een ballotagecommissie. 

    

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan