Statutenwijziging vereniging

Statutenwijziging Vereniging

 

Ook indien u snel, efficiënt en tegen een goede prijs/kwaliteit-verhouding de statuten van uw vereniging wilt wijzigen, bent u bij Tineke Groot Notaris aan het juiste adres.

 

Waarom vereniging statuten wijzigen

Het is mogelijk dat gedurende het bestaan van de vereniging blijkt dat de statuten aanpassing behoeven. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn omdat de feitelijke werkzaamheden van de vereniging zijn gewijzigd, dat er gekozen is voor een andere naam, of de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders aanpassing noodzakelijk maakt. Twijfelt u of de statuten nog up to date zijn, dan kunt u gerust contact met ons kantoor opnemen voor een korte kostenloze statutencheck.

 

 

    

Voorwaarden voor vereniging statutenwijziging

Voor het wijzigen van de statuten is het volgende nodig.

1. Bestuursbesluit:

voor het wijzigen van statuten is vereist een besluit van de algemene ledenvergadering. Aanvullende vereisten zijn mogelijk afhankelijk wat in de statuten is bepaald. Hoe dit besluit moet worden genomen, aan welke vereisten dit besluit moet voldoen, is vastgelegd, in de huidige statuten en in de wet. Dit besluit wordt schriftelijk vastgelegd in notulen, gemaakt naar aanleiding van een algemene ledenvergadering waarin tot statutenwijziging is besloten. Ons kantoor draagt zo nodig zorg voor het opstellen van dit besluit of deze notulen.

2. Een notariële akte van statutenwijziging:

nadat het betreffende besluit is genomen en aan alle verdere vereisten is voldaan die in de statuten zijn opgenomen in het kader van statutenwijziging (bijvoorbeeld aparte goedkeuring Raad van Toezicht) kan de akte van statutenwijziging getekend worden en kan de statutenwijziging worden verwerkt bij de Kamer van Koophandel. Ons kantoor draagt zorg voor de verwerking van de aangepaste statuten bij de Kamer van Koophandel.

    

    

Stappenplan statutenwijziging

1. Het maken van een afspraak

Indien u de statuten van de vereniging geheel of gedeeltelijk wilt wijzigen, kunt u contact opnemen, waarvoor ik u verwijs naar de rubriek contact.

2. Bezoek aan ons kantoor en identificatie op kantoor

Vervolgens maken wij met u een afspraak voor het doorspreken van de statutenwijziging. Ieder die gebruik wil maken van de diensten van een notaris, dient zich persoonlijk op ons kantoor te identificeren door middel van een geldig legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs of identiteitskaart). Bij dit gesprek dient u tevens de statuten mee te brengen die gewijzigd dienen te worden.

3. Toezenden ontwerp statuten.

Nadat u in het gesprek op ons kantoor uw wensen heeft kenbaar gemaakt, ontvangt u van ons kantoor de ontwerpakte van statutenwijziging met zo nodig bijbehorend (concept)besluit van de algemene ledenvergadering. Indien gewenst, zenden wij deze stukken ook naar uw accountant of andere adviseurs toe.

4. Het tekenen van de akte van statutenwijziging en verdere formaliteiten.

Na uw akkoord, en nadat aan alle verdere formaliteiten is voldaan, kan een afspraak worden gemaakt voor het tekenen van de akte van statutenwijziging. Nadat de akte getekend is wordt tevens door ons kantoor de inschrijving van de wijziging van de statuten van de vereniging bij de Kamer van Koophandel voor u verzorgd.

    

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan