Ongehuwd samenwonen met of zonder samenlevingscontract

Ongehuwd samenwonen met of zonder amenlevingscontract

 

De Nederlandse samenleving kent verschillende vormen van samenleving. 

Daarnaast heeft het begrip samenleven soms in verschillende wettelijke bepalingen een verschillende betekenis. Dit verschil komt met name naar voren in de belastingwetgeving. 

Het begrip samenwonen in de Inkomstenbelasting en de Successiewet is bijvoorbeeld verschillend gedefinieerd. 

Er zijn vier vormen te onderscheiden: 

 • het ongehuwd samenwonen zonder samenlevingscontract 
 • het ongehuwd samenwonen met samenlevingscontract 
 • het gehuwd samenwonen 
 • het samenwonen op grond van een geregistreerd partnerschap 

 

Het ongehuwd samenwonen met of zonder samenlevingscontract. 

Het ongehuwd samenwonen heeft in de Nederlandse wetgeving geen wettelijke basis. 

Maar mondjesmaat zijn er in het burgerlijk recht bepalingen opgenomen die betrekking hebben op het ongehuwd samenwonen. Dit is anders in de belastingwetgeving. 

Het al dan niet ongehuwd samenwonen kan voor de Inkomstenbelasting of de Successiewet gevolgen hebben. Daarbij kan een samenlevingscontract een noodzakelijke voorwaarde zijn. 

In een samenlevingsovereenkomst worden de volgende zaken geregeld.

Het samenlevingscontract heeft tot doel duidelijkheid te geven over zaken als eigendom en financiële verplichtingen tussen partners zoals het Burgerlijk Wetboek dit doet ten aanzien van gehuwden. 

Daarnaast wordt een samenlevingscontract in allerlei wettelijke regelingen als voorwaarde gesteld om in aanmerking te komen voor bepaalde faciliteiten. 

Dit betekent dat een samenlevingscontract regels bevat over: 

 • de kosten van de huishouding; 
 • de eigendom van de goederen; 
 • de onderliggende geldstromen; 
 • het einde van het contract; 
 • eventueel aanvullende afspraken, zoals: 
 • alimentatie; 
 • wie mag in het huis blijven wonen bij het einde van het contract. 

 

 

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan