Stappenplan oprichting B.V.

Stappenplan Oprichting BV

 

Hiervoor heeft u kort kunnen lezen, waar u zoal bij het oprichten van een vennootschap mee te maken krijgt en wat de voordelen kunnen zijn van de BV-vorm. Om goed voorbereid te zijn, is het wellicht prettig te weten, welke fases er doorlopen moeten worden vanaf het moment dat u besluit een vennootschap te gaan oprichten, tot aan het tekenen van de akte van oprichting.
Daarom worden deze fases hieronder kort weergegeven.

1. Het maken van een afspraak

U ook zelf rechtstreeks met het kantoor contact opnemen, waarvoor u rechts uw gegevens kunt invullen.
Bellen kan natuurlijk ook, of vul het algemene contactformulier in.

2. Bezoek aan kantoor en identificatie op kantoor

Bij het bezoek aan ons kantoor vindt tevens de identificatie plaats. Ieder die gebruik wil maken van de diensten van een notaris, dient zich persoonlijk op kantoor te identificeren door middel van een geldig legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs of identiteitskaart).

Indien gewenst kunnen wij dan tevens zorg dragen voor de inschrijving van de vennootschap bij de Kamer van als vennootschap in oprichting (BV-i.o.)

3. Toezenden ontwerp statuten

U ontvangt van ons kantoor, na de eerste afspraak de ontwerp-oprichtingsakte. De oprichtingsakte bevat de statuten "de zogenaamde leefregels" van de vennootschap, waaronder de naam van de vennootschap, de vestigingsplaats en het doel van de vennootschap. Indien gewenst worden deze ontwerpstatuten ook naar uw accountant ter beoordeling toegezonden.

4. Inschrijving "in oprichting"

Mocht een inschrijving als vennootschap in oprichting voor u gewenst zijn, dan kunnen wij vanzelfsprekend daarvoor zorg dragen.

De inschrijving als vennootschap in oprichting kan ook om andere redenen van belang zijn. Zo wordt deze vaak verlangd als er al namens de vennootschap in oprichting verplichtingen worden aangegaan en contracten worden afgesloten.

5. Het tekenen van de oprichtingsakte met statuten

Voor het tekenen van de akte maakt ons kantoor met u een afspraak of wordt u gevraagd met ons kantoor contact op te nemen voor het maken van een afspraak. Nadat de akte getekend is wordt tevens door ons kantoor de inschrijving van de nieuwe vennootschap bij de Kamer van Koophandel voor u verzorgd, of wel als de vennootschap reeds als BV-i.o. is ingeschreven wordt de omzetting van BV-i.o. naar BV verzorgd. Tevens ontvangt u dan het aandeelhoudersregister.

Het kantoor zorgt ervoor dat de oprichtingsakte naar accountant en Kamer van Koophandel wordt verzonden.

 

 

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan