Meest gestelde vragen over het samenlevingscontract

Meest gestelde vragen samenlevingscontract

 

1. Moet ik naast een samenlevingscontract ook een testament maken?

Deze vraag is niet simpel met ja of nee te beantwoorden. Het is raadzaam bij twijfel, advies in te winnen bij ons kantoor. Het maken van een testament is in ieder geval nodig, indien u kinderen heeft en uw partner bij overlijden wenst te beschermen tegen aanspraken van de kinderen. Ook is een testament nodig indien u uw privé vermogen wilt nalaten aan uw partner bij uw overlijden. Om in aanmerking te komen voor partnerpensioen is geen testament nodig. Indien u wenst dat gemeenschappelijk vermogen bij overlijden toevalt aan de langstlevende heeft u ook geen testament nodig, maar dat geldt weer wel als er kinderen zijn.

 

2. Hoe ontbind ik een samenlevingscontract?

Een samenlevingscontract eindigt door feitelijk uit elkaar gaan of door opzegging. Dat laatste kunt u zelf doen door de ander een brief te schrijven. Na de ontbinding volgt de verdeling van de gemeenschappelijke goederen. Voor de verdeling van de woning heeft u een notaris nodig.

 

3. Waarom heb ik een samenlevingscontract nodig?

Een samenlevingscontract kan nodig zijn om in aanmerking te komen voor partnerpensioen. Ook zijn aan een samenlevingscontract fiscale gevolgen verbonden voor de erfbelasting. Om in aanmerking te komen voor fiscaal partnerschap in de Inkomstenbelasting is soms ook een samenlevingscontract nodig. Indien u samen een woning in eigendom heeft kan door middel van een verblijvingsbeding worden vastgelegd dat bij overlijden het deel van de overleden partner in de woning aan de ander toevalt.

 

4. Wat regel ik in een samenlevingscontract?

In een samenlevingscontract regelt u onder andere:

1. wie eigenaar is van de inboedel en overige roerende zaken, die u gezamenlijk gebruikt;

2. wat onder kosten van de huishouding valt en hoe u die betaalt;

3. hoe het samenlevingscontract eindigt;

4. hoe de goederen worden verdeeld bij het einde van het samenlevingscontract door uit elkaar gaan;

5. hoe de goederen worden verdeeld bij het einde van het samenlevingscontract door overlijden van een van de partners;

6. het partnerpensioen.

 

5. Wat is het verschil tussen een samenlevingscontract en een geregistreerd partnerschap?

Het geregistreerd partnerschap wordt vaak verward met een samenlevingsovereenkomst. Het sluiten van een geregistreerd partnerschap gebeurt op dezelfde wijze als het sluiten van een huwelijk, namelijk via de gemeente. Ook de gevolgen van het geregistreerde partnerschap zijn vrijwel gelijk aan de gevolgen van een huwelijk. Er ontstaat een gemeenschap van goederen. Bij uit elkaar gaan kan er een alimentatieverplichting ontstaan.

 

6. Hoe maak ik een samenlevingscontract?

Een samenlevingscontract sluit u af via de notaris. Hoewel het mogelijk is om zelf wat op papier te zetten, zijn aan de notariële vorm voordelen verbonden; voordelen van fiscale aard, het zijn van fiscaal partners voor de inkomstenbelasting of erfbelasting. Ook om in aanmerking te komen voor partnerpensioen is een notarieel samenlevingscontract noodzakelijk.

 

7. Is er een samenlevingscontract nodig als er kinderen zijn?

Als er kinderen zijn en u een waterdichte bescherming wilt naar elkaar bij overlijden, is naast een testament ook een samenlevingscontract nodig. Dit is een wettelijke eis.

 

8. Wat is een goed moment voor het sluiten van een samenlevingscontract?

Een goed moment is onder andere als u samen een woning aankoopt, als u kinderen krijgt en niet wil trouwen (in dat laatste geval heeft u ook een testament nodig), als u elkaar in aanmerking wilt laten komen voor partnerpensioen, en als u bij uw partner intrekt en uw eigendom wilt vastleggen.

 

9. Kunnen we een samenlevingscontract wijzigen?

Ja dat is mogelijk. Het kan zijn dat een samenlevingscontract verouderd is, doordat uw situatie is veranderd. Dit kan zijn omdat er financieel iets gewijzigd is, of omdat er kinderen zijn geboren. Het wijzen van het samenlevingscontract kunt u alleen samen doen. U kunt de overeenkomst niet eenzijdig wijzigen. 

 

10. Moet ik ergens melden dat ik een samenlevingscontract heb gemaakt?

Om in aanmerking te komen voor partnerpensioen heeft u vaak een samenlevingscontract nodig. Dit dient u dan ook te melden bij uw pensioenfonds. Ook als het contract eindigt doordat u uit elkaar gaat, dient u dit aan te geven bij uw pensioenfonds. 

Ook voor het fiscaal partnerschap moet u bij de Belastingdienst melden dat u een samenlevingscontract heeft. 

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan