Meeste gestelde vragen over levenstestamenten en volmachten

Meest gestelde vragen over levenstestamenten en volmachten

 

Wanneer kan ik een volmacht afgeven?

U kunt een volmacht afgeven indien u niet persoonlijk op kantoor aanwezig kunt zijn voor het tekenen van de akte. Voor sommige akten kunt u geen volmacht afgeven, bijvoorbeeld een testament of een levenstestament.

In een volmacht machtigt u iemand anders om namens u de akte te tekenen.

 

Welke soorten volmachten zijn er?

Er zijn veel verschillende soorten volmachten. Voor sommige volmachten bevat de wet nadere eisen, bijvoorbeeld de volmacht voor het vestigen van hypotheek. Deze moet notarieel.

 

Moet een volmacht altijd een legalisatieverklaring bevatten?

Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid van een volmacht, voor een transactie die via ons kantoor loopt, moet u of de volmacht persoonlijk op ons kantoor komen tekenen, of dient u er voor te zorgen dat de volmacht gelegaliseerd is. Een andere notaris heeft uw handtekening dan op echtheid gecontroleerd en dit op de volmacht verklaard. Dit geldt niet als de wet een notariële volmacht voorschrijft.

 

Wat is een algehele volmacht?

Indien u een algehele volmacht afgeeft, geeft u de door u aangewezen persoon volmacht om al uw zaken te regelen. De algehele volmacht is dus heel ruim en omvat alle rechtshandelingen waarvoor u een volmacht kunt afgeven.

 

Blijf ik zelf bevoegd indien ik aan een ander een volmacht heb afgegeven?

Zolang u wilsbekwaam bent (dat wil zeggen weet wat u doet) bent u ook zelfstandig bevoegd om te handelen, naast de gevolmachtigde.

 

Kan ik een volmacht altijd intrekken?

U kunt in beginsel een volmacht altijd intrekken. Dat is anders als de volmacht onherroepelijk is.

 

Wat is een onherroepelijke volmacht?

Een onherroepelijke volmacht eindigt niet door overlijden en reikt over de dood heen. Een onherroepelijke volmacht kunt u niet intrekken. Een onherroepelijke volmacht wordt vaak aan de bank gegeven in verband met een executieveiling.

 

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een algehele volmacht aangevuld met andere belangrijke zaken op digitaal en medisch gebied. Zo bevat een levenstestament vaak ook een regeling met betrekking tot het niet behandelen bij uitzichtloos lijden, een euthanasieverklaring en een regeling wie uw digitale zaken moet regelen, indien u daartoe niet meer in staat bent. Allerlei vormen zijn mogelijk. Het levenstestament wordt specifiek aan de hand van uw wensen opgemaakt. Een levenstestament kan worden inschreven in het levenstestamentenregister.

 

Kan ik in een levenstestament ook persoonlijke wensen kenbaar maken?

Ja, dat kan. U kunt bijvoorbeeld in een levenstestament regelen wie uw huisdieren moet verzorgen, wat er moet gebeuren met uw inboedel indien u wordt opgenomen in een verpleegtehuis of verzorgingstehuis.

 

Kan ik in een levenstestament ook aan meerdere personen volmacht geven?

Ja, dat is mogelijk, allerlei combinaties zijn denkbaar. Ook is het mogelijk verschillende personen te machtigen die op verschillende gebieden gevolmachtigd zijn.

Bijvoorbeeld u wijst een persoon aan voor de medische zaken en een ander voor de overige zaken.

Of voor een aantal handelingen is één persoon bevoegd, maar voor bepaalde handelingen is deze persoon slechts bevoegd met anderen, bijvoorbeeld voor de verkoop van de woning zijn de kinderen gezamenlijk bevoegd, voor de bankzaken zijn de kinderen afzonderlijk bevoegd.

 

Kan ik in een levenstestament ook mijn wensen vastleggen met betrekking tot mijn uitvaart?

Ja, dat is mogelijk. Omdat een testament pas werkt bij overlijden, is het mogelijk dat het testament pas bekend wordt na de uitvaart. Een levenstestament werkt al bij leven. Uw wensen worden zo eerder bekend, zodat er na uw overlijden, bij uw uitvaart in uw geest kan worden gehandeld.

 

Kan ik in een levenstestament een regeling treffen voor mijn onderneming?

Ja, dat is mogelijk. Dat gebeurt door een ondernemingsvolmacht. U wijst in die volmacht iemand aan die uw belangen behartigt op zakelijk gebied, als bestuurder, vennoot, of aandeelhouder.

 

Kan ik in een levenstestament ook medische zaken regelen?

Ja, dat kan. Dit heet een medische behandelingsvolmacht. Bedenk dat artsen hun eigen afwegingen maken. Het is dus raadzaam een medische behandelingsvolmacht met uw arts te bespreken.

 

Kan ik in een levenstestament ook regelen dat het pas werkt bij dementie?

Ja, dat is mogelijk. U dient dit dan wel in het levenstestament vast te leggen. Een daartoe gespecialiseerde arts zal dan eerst een verklaring af moeten leggen dat u wilsonbekwaam bent. Pas daarna treedt de volmacht in werking.

 

Vervalt een levenstestament als ik onder bewind wordt gesteld?

Ja, dan wordt de door de rechter aangestelde bewindvoerder bevoegd. De volmacht in het levenstestament vervalt, ook als u failliet gaat of in de schuldsanering terecht komt.

 

Kan ik in een levenstestament ook digitale zaken regelen?

Ja, in een levenstestament kunt u ook digitale zaken regelen, zoals wie uw emailaccount mag beheren en wie uw pincodes en inlogcodes krijgt.

 

Wat als ik al een donorcodicil heb, moet ik dat dan nogmaals in een levenstestament regelen?

Dit hoeft niet, maar het is wel wenselijk in het levenstestament er melding van te maken dat u al een donorcodicil heeft. Eventueel kan het donorcodicil ook als bijlage bij het levenstestament worden gevoegd.

 

Wat als ik al een euthanasieverklaring heb, moet ik dat dan nogmaals in een levenstestament regelen?

Dit hoeft niet, maar het is wenselijk in het levenstestament er wel melding van te maken dat u al een euthanasieverklaring heeft. Eventueel kan de verklaring ook als bijlage bij het levenstestament worden gevoegd.

 

Wanneer vervalt de volmacht in het levenstestament?

- Als u de volmacht herroept.

- Als u failliet wordt verklaart, onder bewind of curatele wordt gesteld.

- Als u in de schuldsanering terecht komt.

In dezelfde gevallen eindigt ook de bevoegdheid van de gevolmachtigde.

 

 

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Openingstijden:

Maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 uur en 12:00 uur en tussen 13:00 uur en 17:00 uur

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan