Fiscale gevolgen samenlevingscontract

Fiscale gevolgen samenlevingscontract

 

Fiscale gevolgen samenlevingscontract

 

Gevolgen voor de inkomstenbelasting 

Ongehuwd samenwonenden kunnen voor de inkomstenbelasting voor een fiscaal partnerschap kiezen. Zij moeten dan voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 • de partners moeten beiden meerderjarig zijn; 
 • de partners moeten feitelijk samenwonen op hetzelfde adres, en dit moet blijken uit een inschrijving bij de Basis Registratie Personen;
 • de partners moeten een notarieel samenlevingscontract hebben.

Partners die geen notarieel samenlevingscontract hebben maar voldoen aan een van de volgende voorwaarden zijn van rechtswege voor de Inkomstenbelasting fiscaal partner:

 • de partners moeten dan meer dan zes maanden onafgebroken een gezamenlijke huishouding hebben in hetzelfde kalenderjaar en samen een kind hebben of samen een woning bezitten, waarin zij gezamenlijk hun hoofdverblijf hebben.

Fiscaal partners voor de inkomstenbelasting kunnen jaarlijks kiezen voor het fiscaal zo gunstig mogelijk toedelen van bepaalde vermogensbestanddelen, zoals: 

 • De rendementsgrondslag van box 3; 
 • De gemeenschappelijke inkomensbestanddelen te weten: 
  • de belastbare inkomsten uit eigen woning; 
  • inkomsten uit aanmerkelijk belang; 
  • persoonsgebonden aftrekposten in het kader van alimentatie en; 
  • aftrekbare giften. 

Het is dus niet mogelijk een keuze uit te brengen voor het zo fiscaal gunstig mogelijk kiezen van bepaalde vermogensbestanddelen ten aanzien van inkomsten uit arbeid. 

 

Gevolgen voor de erfbelasting. 

Voor de Successiewet worden samenwonenden onder omstandigheden gelijk gesteld met gehuwden. Deze gelijkstelling geldt onder meer voor de vrijstelling in het kader van het van elkaar erven. Een samenlevingsovereenkomst kan deze gelijkstelling versnellen. 

Voor de berekening van het erfbelasting, vroeger geheten successiebelasting, is een partner: 

 • een niet van tafel en bed gescheiden echtgenote/geregistreerd partner; 
 • een fiscaal partner; 
 • een samenwoner. 

 

Fiscaal partner 

Een ongehuwde samenwoner dient aan de volgende eisen te voldoen om te worden aangemerkt als fiscaal partner voor de Successiewet: 

 • er dient een notarieel samenlevingscontract te zijn opgemaakt met de overledene; 
 • in de notariële akte dient een verzorgingsclausule te zijn opgenomen; 
 • de overledene en de partner dienen beiden ouder dan 18 jaar te zijn, ofwel beiden meerderjarig te zijn; 

Voor de erfbelasting dienen de overledene en de partner dienen langer dan 6 maanden te zijn ingeschreven bij de gemeente op hetzelfde woonadres; hiervan moet blijken uit de inschrijving bij de Basis Registratie Personen. (Voor de schenkbelasting geldt dat de partners twee jaar voorafgaande aan de schenking moeten zijn ingeschreven bij de gemeente op hetzelfde woonadres). 

Een fiscaal partnerschap is niet mogelijk tussen ouders en kinderen en bloedverwanten in de rechte lijn. 

Wordt aan deze eisen voldaan, dan geldt ten aanzien van tarief en vrijstelling voor de berekening van de erf- en schenkbelasting een gelijkstelling met gehuwden. 

Het is dus raadzaam om daarvoor een samenlevingscontract op te laten stellen op ons kantoor. Bij Tineke Groot Notaris bent u daarvoor aan het juiste adres 

Een samenwoner, die geen fiscaal partner is in de zin van de Successiewet, en dus geen notarieel samenlevingscontract heeft, heeft de volledige vrijstelling voor gehuwden voor de erfbelasting pas indien de samenwoning meer dan vijf jaar heeft geduurd.

Om versneld in aanmerking te komen voor de grote vrijstelling voor de erfbelasting, is het dus zinvol een samenlevingscontract op te laten maken. 

 

    

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan