/ Appartement kopen

Appartement kopen

Bij het kopen van een appartement zijn naast de werkzaamheden die bij het kopen van een huis een rol spelen, nog een aantal andere zaken van belang. Bij het kopen van een appartement krijgt u met een aantal extra zaken te maken die essentieel zijn in het kader van het gehele aankoopproces dat leidt tot de notariële akte van levering.

Hieronder treft u een kort overzicht aan. Voor een duidelijke omschrijving van de begrippen, verwijs ik naar de pagina begrippen.

Bij het kopen van een appartement gaat het niet alleen om het appartement, de vier muren waarbinnen zich het privé gedeelte bevindt, maar ook om de gemeenschappelijke ruimten.

De toestand van het gehele gebouw is van belang, maar ook het functioneren van de vereniging van eigenaren en datgene dat zij in kas hebben. Achterstallig onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten wordt via de vereniging van eigenaren en de te betalen servicekosten omgeslagen over alle eigenaren van de appartementen binnen het gehele complex.

Bij het kopen van een eengezinswoning ontvangt u via de notaris de leveringsakte en de hypotheekakte. Bij de koop van een appartement is het van belang dat u ook kennis heeft genomen van de splitsingsakte, de splitsingstekening en het reglement van de vereniging van eigenaren, te weten het modelreglement en de aanvullingen daarop. Daarnaast is het huishoudelijk reglement van belang.

Waar moet u op letten:

Hoogte servicekosten

Heeft de vorige eigenaar de servicekosten voldaan of is er achterstand. De nieuwe eigenaar is van rechtswege aansprakelijk voor achterstallige betalingen aan de vereniging van eigenaren ter zake van achterstallige servicekosten.

Hoogte van het reservefonds van de vereniging van eigenaren

Is er door de vereniging van eigenaren besloten tot verhoging van de servicekosten in verband met achterstallig onderhoud of toekomstige verbeteringen.

Huishoudelijk reglement

Wat staat er in het huishoudelijk reglement, zoals:

 • Is het houden van huisdieren toegestaan;

 • Wat geldt ten aanzien van het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten;

 • Is een tegelvloer of houten vloer toegestaan;

 • Hoeveel stemmen heeft u in de vereniging van eigenaren;

 • Voor welk breukdeel moet u bijbetalen in de gezamenlijke lasten, te weten de servicekosten;

 • Hoe zag de balans van het voorgaande jaar en de exploitatierekening van dat jaar er uit;

 • Is er een begroting voor het komende jaar of de komende jaren;

 • Wat is aan groot onderhoud de komende jaren te verwachten;

 • Is er een meerjarenonderhoudsplan en is daarvoor een reservering opgenomen;

 • Wat is de bouwkundige staat van het gehele complex;

 • Is er een ballotagecommissie.

Direct advies aanvragen


Verzenden
Heeft u gevonden wat u zocht?
Delen
Uw waardering

© 2016

Privacy           Algemene voorwaarden           Sitemap