/ Begrippen Hypotheek Opstellen

BEGRIPPEN

Hypotheekakte

De notariële akte waarbij de hypotheek wordt gevestigd

Kadaster

Het Kadaster verzamelt gegevens over registergoederen in Nederland, houdt deze bij en stelt deze tegen vergoeding beschikbaar. Een hypotheek is pas rechtsgeldig gevestigd als de akte is ingeschreven bij het kadaster. De notaris draagt daar zorg voor.

Geheel kadastraal perceel/gedeeltelijk kadastraal perceel

Een geheel kadastraal perceel is een perceel dat door het Kadaster uitgemeten is en waarvan de oppervlakte bekend is.

Een gedeelte van een kadastraal perceel is een gedeelte van een geheel kadastraal perceel, waarvan de oppervlakte nog niet bekend is en waarvan nog uitmeting moet plaatsvinden bij het kadaster.

Het kan op problemen stuiten om hypotheek te vestigen op een gedeelte van een kadastraal perceel.

Hypotheekbedingen

In elke hypotheekakte worden vier zaken vermeld, die essentieel zijn, deze vier onderdelen worden de hypotheekbedingen genoemd.

Het betreft de volgende:

Het huurbeding

Zonder toestemming van de bank is het verboden de woning waarop hypotheek is gevestigd aan een ander te verhuren of in gebruik te geven. De reden daarvoor is dat een verhuurd pand via een veiling moeilijk of niet te verkopen kan zijn.

Het beheersbeding

In het kader van het uitoefenen van het hypotheekrecht kan de bank het pand in beheer nemen. Dit in beheer nemen brengt automatisch ook met zich mee dat het pand ontruimd moet worden.

Het executiebeding

Het meest belangrijke beding is het executiebeding. De bank mag via een executieveiling het pand verkopen, indien cliënt zijn financiële verplichtingen niet nakomt. Dit betekent ook dat de bank de voorwaarden van de veiling vaststelt en de datum van veiling.

Het beding van niet verandering

Zonder toestemming van de bank mag het pand niet worden veranderd van aard of bestemming. De bedoeling is waardedaling te voorkomen.

Inschrijvingsbedrag

Het inschrijvingsbedrag is het bedrag waarvoor hypotheek wordt gevestigd. Dit inschrijvingsbedrag kan hoger zijn dan het geleende bedrag. Dit komt regelmatig voor. Het voordeel daarvan is, dat indien op een later tijdstip opnieuw een geldlening bij dezelfde bank wordt afgesloten, er geen nieuwe hypotheekakte nodig is. Het scheelt dus notaris- en kadasterkosten. Vanzelfsprekend dient bij een hogere inschrijving de waarde van het pand dit wel toe te laten.

Opslag voor rente en kosten

Naast het inschrijvingsbedrag vermeld elke hypotheekakte ook een opslag voor extra renten en kosten van de bank in het kader van een veiling. Deze opslag ligt globaal tussen de 40% en 60%. Indien de bank tot veiling overgaat wegens wanbetaling kan de bank met deze opslag haar kosten dekken van veiling en achterstallige rente.

Direct advies aanvragen


Verzenden
Heeft u gevonden wat u zocht?
Delen
Uw waardering

© 2016

Privacy           Algemene voorwaarden           Sitemap