/ Checklist oprichting stichting

Checklist oprichting stichting

Indien u besluit om via ons kantoor een stichting op te richten is het raadzaam reeds na te denken over de volgende zaken, die in het gesprek naar voren zullen komen:

  • Het doel van de stichting. Dit moet duidelijk zijn en geen aanleiding kunnen geven tot misverstanden.

  • Wie is de oprichter of wie zijn de oprichters. Bedenk dat het mogelijk is dat de stichting door één persoon wordt opgericht.

  • Wie neemt zitting in het bestuur en in welke functie bekleden zij?

  • Is het bestuur onbeperkt of beperkt herbenoembaar en zo ja, hoe lang heeft het bestuur zitting?

  • Dient er een raad van toezicht te komen of andere adviesorganen?

  • Hoe dient het liquidatiesaldo te worden besteed?

  • Moet de stichting ANBI-status hebben?

  • Gaat de stichting een onderneming leiden?

 

 

 

Direct advies aanvragen


Verzenden
Heeft u gevonden wat u zocht?
Delen
Uw waardering

© 2016

Privacy           Algemene voorwaarden           Sitemap