/ Checklist Samenlevingscontract

Checklist Samenlevingscontract

Om u voor te bereiden op het gesprek met ons kantoor over het samenlevingscontract zijn hieronder een aantal zaken opgesomd waar u over na kunt denken in het kader van het af te sluiten samenlevingscontract.

in hoeverre wilt u de inkomsten delen;

in welke verhouding gaat u bijdragen aan de kosten van de huishouding, naar evenredigheid van inkomen of bij helfte of via een andere verdeelsleutel;

wat behoort in uw situatie naast de eerste levensbehoeften tot de kosten van de huishouding;

dient de woning waarin u samen woont, ook gemeenschappelijke eigendom te zijn;

wat is het gevolg als de ene partner in het kader van de financiering van de woning meer heeft bijgedragen dan de andere partner;

hoe wordt de positie versterkt van degene die samenwoont met iemand die enig eigenaar van de woning is;

dient voor gezamenlijke rekening aangeschafte inboedel en andere huisraad gemeenschappelijk eigendom te zijn;

hoe moet worden aangetoond dat bepaalde zaken niet gemeenschappelijk zijn;

willen partijen samen als huurder van de gemeenschappelijke woning optreden;

melden partijen elkaar aan voor een partnerpensioenregeling;

op welke wijze zijn overlijdensrisicoverzekeringen geregeld;

wat zijn de gevolgen bij uit elkaar gaan, wie blijft in de woning wonen en hoe worden de gemeenschappelijke goederen verdeeld;

dient er een alimentatieplicht te ontstaan;

wat moet er gebeuren bij overlijden, is een testament noodzakelijk;

op welke wijze worden geschillen tussen de samenwoners beslist;

eventueel aanvullende regelingen/eigen wensen.

Direct advies aanvragen


Verzenden
Heeft u gevonden wat u zocht?
Delen
Uw waardering

© 2016

Privacy           Algemene voorwaarden           Sitemap