/ Gemeenschap van goederen

Trouwen in gemeenschap van goederen

De actief kant

Nadat het huwelijk is gesloten bestaat tussen de echtgenoten gemeenschap van goederen. Dit is alleen anders als er voor het huwelijk huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt.

De gemeenschap van goederen omvat alle goederen van de beide echtgenoten. Dit betekent dat daar de goederen toebehoren die de echtgenoten hebben op het moment dat zij met elkaar trouwen, maar ook de goederen die zij nadien in de toekomst verkrijgen, tijdens hun huwelijkse relatie.

De wet bevat daarop maar 2 uitzonderingen.

a. In een testament kan een uitsluitingsclausule zijn opgenomen. De erfenis blijft dan privé. Ook een schenking kan zijn gedaan met de bepaling dat de schenking niet in een gemeenschap van goederen zal vallen. Ook dan is de schenking privé eigendom. In het onderdeel Erven en Schenken wordt uitgebreid ingegaan op deze uitsluitingsclausule.

b. De zogenaamde verknochte goederen.

Deze catogorie is zo klein, dat daar hier verder niet op in wordt gegaan.

Een voordeel van het trouwen in gemeenschap van goederen is dat een echtgenoot die niet of nauwelijks inkomen of vermogen heeft, toch vermogen opbouwt via de algehele gemeenschap van goederen. Huishoudelijke arbeid en het verzorgen en opvoeden van kinderen worden op deze manier in feite indirect toch beloond, omdat men meedeelt in de waardestijging van het vermogen, die veroorzaakt wordt door de wel buitenshuis werkende echtgenoot.

Bij een echtscheiding wordt het opgebouwde vermogen bij helfte verdeeld.

Een nadeel van een gemeenschap van goederen is met name aanwezig, indien een van de echtgenoten een eigen onderneming heeft. Op grond van de redelijkheid en billijkheid in het kader van een echtscheiding zal het ondernemingsvermogen meestal wel worden toebedeeld aan de ex-echtgenoot/ondernemer. Deze ex-echtgenoot/ondernemer dient echter wel de helft van het totaal opgebouwde vermogen uit te keren aan zijn ex-partner. Indien het grootste gedeelte van het vermogen uit ondernemingsvermogen bestaat, kan dit de continuïteit van de onderneming ernstig in gevaar brengen.

 

De passief kant

 

De schulden

 

Schulden van echtgenoten vallen in de gemeenschap van goederen.

Concreet betekent dit, dat de beide echtgenoten daarvoor aansprakelijk zijn. Indien er veel schulden zijn, kan dit tot gevolg hebben dat de gehele gemeenschap van goederen als verhaalsobject voor de schuldeisers dient. Het is daarbij niet relevant wie de schuld is aangegaan en wanneer de schuld is aangegaan. Met andere woorden: schulden van voor het huwelijk vallen volgens de hoofdregel in de gemeenschap van goederen, zodat de andere echtgenoot daarvoor mede aansprakelijk wordt. Schulden aangegaan tijdens het huwelijk door een van de echtgenoten of door beide echtgenoten vallen ook in de gemeenschap van goederen. Indien een van de echtgenoten schulden heeft of maakt terwijl de andere echtgenoot daarvan niet op de hoogte was, zijn toch beide echtgenoten aansprakelijk. De gehele gemeenschap van goederen is aansprakelijk en verhaalsobject voor de schuldeisers. Het is een misverstand te denken dat maar de helft van de gemeenschap gevaar loopt, namelijk die helft van de echtgenoot die de schulden heeft aangegaan.

Een ander gevolg ten aanzien van de schulden komt aan de orde bij het einde van het huwelijk. Bij het einde van het huwelijk worden de echtgenoten over en weer voor de helft aansprakelijk voor elkaars schulden.

Voorbeeld: Een echtgenoot die niet weet dat zijn/haar echtgenoot tijdens het huwelijk schulden maakt, wordt na echtscheiding toch voor de helft voor deze schulden aansprakelijk.

Een echtgenoot met schulden kan dus beter niet in gemeenschap van goederen trouwen. Door het maken van huwelijkse voorwaarden kan de aansprakelijkheid van de andere echtgenoot worden uitgesloten. Het vermogen van de andere echtgenoot loopt dan geen gevaar.

 

Einde gemeenschap van goederen

 

De wet heeft geregeld wanneer de gemeenschap van goederen eindigt. Concreet betekent dit dat de gemeenschappelijke goederen dan moeten worden verdeeld en dat er een regeling dient te worden getroffen wie welke schulden betaalt.

De gemeenschap van goederen eindigt onder meer bij scheiding van tafel en bed, bij het einde van het huwelijk door overlijden of echtscheiding. De gemeenschap van goederen eindigt ook, als tijdens het huwelijk andere afspraken door de echtgenoten worden gemaakt in huwelijkse voorwaarden, waarover hier meer.

Direct advies aanvragen


Verzenden
Heeft u gevonden wat u zocht?
Delen
Uw waardering

© 2016

Privacy           Algemene voorwaarden           Sitemap