/ Huwelijk

Huwelijk

De wet kent verschillende samenlevingsvormen. Een daarvan is een huwelijk.

Een huwelijk kan gesloten worden in gemeenschap van goederen. U hoeft dan geen actie te ondernemen. De wet heeft dit al zo geregeld. Om te kunnen beoordelen of het maken van huwelijkse voorwaarden in uw situatie zinvol is, volgt hieronder wat nadere informatie.

De informatie is zo ingericht dat u makkelijk en efficiënt de voor u belangrijke zaken kunt vinden.

Laat u goed informeren. Bij Tineke Groot Notaris te Oisterwijk bent u hiervoor aan het goede adres. Wilt u met ons over het maken van huwelijkse voorwaarden praten, dan kunt u daarvoor met ons contact opnemen.

Het sluiten van een huwelijk is vaak een van de mooiste momenten in een mensenleven.
Aan het sluiten van een huwelijk zitten echter veel gevolgen. Deze worden geregeld in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het zogenaamde huwelijksvermogensrecht.

Veel mensen zijn zich niet of nauwelijks van deze gevolgen bewust.

Indien de voorwaarden zoals de wetgever die gesteld heeft in het huwelijksvermogensrecht niet gewenst zijn, is het mogelijk van een aantal van deze wettelijke regels af te wijken. Dit gebeurt doorgaans door het maken van huwelijkse voorwaarden. Deze huwelijkse voorwaarden worden in een notariële akte vastgelegd, die bij de rechtbank wordt ingeschreven.

Hierna wordt daar uitgebreid op ingegaan.

Homohuwelijk

Sinds 1 april 2001 is het ook mogelijk dat 2 vrouwen of 2 mannen met elkaar in het huwelijk treden, het zogenaamde homohuwelijk.

Vanaf 1 januari 1998 biedt de wet al de mogelijkheid voor partners van een gelijk geslacht om hun verbintenis officieel bij de burgerlijke stand te laten registreren door het zogenaamde geregistreerd partnerschap. De gevolgen van een geregistreerd partnerschap zijn vrijwel identiek aan die van het sluiten van een huwelijk.

Dit betekent dus ook hier dat indien die gevolgen niet gewenst zijn daarvan kan worden afgeweken door het maken van een partnerschapsvoorwaarden. Ook deze worden in een notariële akte vastgelegd, die bij de rechtbank wordt ingeschreven.

Leeftijd huwelijk

Voor het sluiten van een huwelijk dienen beide partners 18 jaar te zijn. Op deze regel zijn uitzonderingen.

 

Formaliteiten voorafgaande aan huwelijk

Huwelijkssluiting het jawoord

De rechten en plichten van echtgenoten

De toestemming

Trouwen in gemeenschap van goederen

  1. de actief kant

  2. de passief kant

Einde gemeenschap van goederen

Trouwen op huwelijkse voorwaarden

Voor het huwelijk

Tijdens het huwelijk

Goedkeuring rechtbank

Publicatie van huwelijkse voorwaarden, derdenwerking

Inhoud

De verrekenbedingen

Het periodiek verrekenbeding

Het finaal verrekenbeding

Andere vormen

  1. de koude uitsluiting

  2. de beperkte gemeenschap

Het begrip kosten van de huishouding

De staat van aanbrengsten

Bewijsregels

Het tweede huwelijk

Huwelijkse voorwaarden en estate planning

Huwelijkse voorwaarden en besparing overdrachtsbelasting

Verouderde huwelijkse voorwaarden

Het einde van het huwelijk

Het geregistreerd partnerschap

Inleiding

Gevolgen

Omzetting

Direct advies aanvragen


Verzenden
Heeft u gevonden wat u zocht?
Delen
Uw waardering

© 2016

Privacy           Algemene voorwaarden           Sitemap