/ Testament

Het testament

Een testament is een akte waarin een regeling is opgenomen met betrekking tot iemands wensen na overlijden ten aanzien van bezittingen en schulden.

Dit wordt de uiterste wil genoemd. Een testament bevat dus een uiterste wil.

Eisen testament

De wet verbindt 3 eisen aan deze uiterste wil.

  1. het is een eenzijdige handeling, ieder maakt zijn eigen testament, een gemeenschappelijk testament kent ons rechtssysteem niet.

  2. het testament werkt pas bij overlijden.

  3. een testament is een persoonlijke akte, een volmacht afgeven voor het maken van een testament is niet mogelijk.

Codicil

Een speciale vorm van een testament is een codicil. Een codicil is een handgeschreven testament.

 

Kleren, sieraden en inboedel

 

De wet stelt specifieke eisen aan een codicil.

In een codicil kunnen alleen kleren en sieraden en inboedel worden vermaakt. De sieraden of inboedelgoederen moeten dan wel afzonderlijk worden benoemd. Bij het vermaken van kleding is dit niet noodzakelijk.

Het is niet mogelijk inboedel die deel uitmaakt van een kunstverzameling of boeken die deel uitmaken van een boekenverzameling, apart in een codicil te vermaken. Daarvoor is een testament in notariële vorm vereist.

Het is evenmin mogelijk om in een codicil een geldbedrag te vermaken.

Ook het benoemen van een executeur is in een codicil niet meer mogelijk. Voor 1 januari 2003, onder het oude erfrecht, kon dit wel.

Een speciale vorm van een codicil is een donorcodicil.

 

Handgeschreven

 

Wil een codicil geldig zijn, dan moet het door u zelf geschreven zijn. Bovendien moet het codicil voorzien zijn van een datum en handtekening. Omdat een testament opgemaakt bij een notariële akte meestal begint met het herroepen van eerdere testamenten, is de datum die in een codicil is opgenomen erg belangrijk. Indien deze datum ligt voor de datum die in het notariële testament is genoemd, is het codicil daarmee herroepen.

Wees hierop bedacht.

Een getypt codicil is niet geldig.

 

Uitsluitingsclausule

Door in het codicil te vermelden dat de goederen verkregen worden met een uitsluitingsclausule of privé clausule voorkomt u dat in geval van een echtscheiding bij degene aan wie u uw goederen heeft vermaakt, de goederen bij een echtscheiding moeten worden gedeeld met de ex partner. Deze uitsluitingsclausule wordt meestal ook in uw notariële testament opgenomen dat u bij ons kantoor heeft laten opstellen.

 

Bewaren codicil

Het is belangrijk dat uw codicil na uw overlijden ook gevonden wordt. Mogelijk kunt u iemand in vertrouwen nemen dat u een codicil heeft gemaakt en waar dit ligt. Het is ook mogelijk uw codicil bij ons kantoor in bewaring te geven, wij bewaren uw codicil dan bij het testament dat u op ons kantoor heeft gemaakt. Zoekraken is dan niet mogelijk.

Wilt u het codicil nadien wijzigen, dan kunt u dit op ons kantoor ophalen onder overlegging van een geldig legitimatiebewijs. Het is wel essentieel dat u het codicil dat u wilt wijzigen persoonlijk ophaalt. Eventueel kunt u dan uw nieuwe gewijzigde codicil weer op ons kantoor in bewaring geven.

 

 

Geldig codicil

 

Het is belangrijk dat uw codicil rechtsgeldig is. Het is mogelijk uw codicil op ons kantoor te laten controleren op geldigheid en ongewenste gevolgen. Hieraan zijn verder geen kosten verbonden.

Let op

Het is mogelijk dat het de bedoeling is dat het codicil pas werkt bij overlijden van beide partners. Dit zal dan wel in het codicil moeten worden vermeld. Wordt dit in het codicil op een onjuiste wijze vermeld, of wordt dit niet vermeld, dan bestaat het gevaar dat een derde aan het codicil al rechten kan ontlenen, terwijl er nog een langstlevende partner is.

Laat u daarom goed informeren, Tineke Groot notaris te Oisterwijk kan u hierin de juiste weg wijzen.

Direct advies aanvragen


Verzenden
Heeft u gevonden wat u zocht?
Delen
Uw waardering

© 2016

Privacy           Algemene voorwaarden           Sitemap