/ Uitboeken gelden

Het uitboeken van de gelden

Het uitboeken van de gelden gebeurt daags of twee dagen na het tekenen van de akte van levering.

Wanneer de uitboeking van de gelden plaatsvindt is afhankelijk van het tijdstip waarop de akten van levering en hypotheek bij het kadaster zijn ingeschreven. Belangrijk is daarbij te weten dat het mogelijk is tot 15.00 uur in de namiddag op werkdagen stukken bij het kadaster aan te bieden. Na 15 uur worden akten die bij het kadaster worden aangeboden niet meer verwerkt. Dit gebeurt dan pas de volgende dag. Concreet betekent dit dat van een akte die voor 15 uur ter verwerking is aangeboden door de notaris bij het kadaster en als zodanig ook door het kadaster met een ontvangstbevestiging is geaccordeerd, de volgende werkdag de uitbetalingen plaats kunnen vinden.

De notaris ontvangt van het kadaster van door hem aangeboden akten een zogenaamd bericht van ontvangst.

Indien de notaris zich ervan vergewist heeft dat de stukken bij het kadaster zijn ontvangen en worden ingeschreven, kunnen de gelden worden uitgeboekt.

Alvorens tot het uitboeken van de gelden over te gaan controleert de notaris nogmaals de eigendomsituatie van het pand en de hypothecaire situatie. Indien deze overeenkomt met de hem bekende gegevens, wordt het geld overgeboekt naar de diverse belanghebbenden.

Per 1 januari 2008 is het voor de notaris nog slechts mogelijk gelden uit te boeken naar alleen direct bij de akten betrokkenen, met andere woorden partijen bij de akte.

Deze regelgeving is ingegeven ter bestrijding van criminaliteit en fraudepraktijken. Concreet betekent dat de notaris slechts geld uit kan boeken naar de eigen rekening van de koper en de verkoper.

Op deze regel zijn slechts een paar uitzonderingen. Zonder volledig te zijn de belangrijkste uitzonderingen:

Wel mag geld worden overgeboekt naar de bank ter aflossing van de hypotheek, naar de makelaar voor de makelaarscourtage, naar de vereniging van eigenaren voor de bijdrage in servicekosten, taxatiekosten van de woning en aflossing van persoonlijke leningen en persoonlijke kredieten en overbruggingskredieten voor zover dit door de financierende bank als voorwaarde wordt gesteld.

Deze regel heeft dus ook tot gevolg dat bij meerdere eigenaren slechts in verhouding tot ieders gerechtigheid in het pand geld kan worden uitgeboekt.

De notaris mag geen gelden overmaken voor de aankoop van de keuken of naar de aannemer in verband met de verbouwing.

Direct advies aanvragen


Verzenden
Heeft u gevonden wat u zocht?
Delen
Uw waardering

© 2016

Privacy           Algemene voorwaarden           Sitemap