/ Wat doet een Notaris?

Wat doet een Notaris?

In Nederland is een een aantal gevallen de notaris alleen bevoegd door het maken van notariële akten de rechtsverhouding tussen partijen vast te leggen. Deze akte zijn zogezegd verplicht notarieel.

Te denken valt daarbij aan de leveringsakte en verdelingsakte van onroerend goed, de hypotheekakte, de akte van oprichting van een stichting, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, de akte van oprichting van een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap, de akte van aandelenoverdracht en huwelijkse voorwaarden en testamenten en bepaalde vormen van schenking.

Daarnaast wordt de hulp van de notaris vaak ingeroepen in het kader van de rechtszekerheid.
Het voordeel van een notariële akte boven een onderhandse akte, dit is een akte die door partijen zelf is opgemaakt, is met name gelegen in de rechtszekerheid. De datum, de partijen en de echtheid van de akte staat altijd vast. Omdat de akte altijd bewaard blijft, is ook het gevaar van zoekraken niet aanwezig.

De notaris kan altijd een officiële kopie, afschrift geheten, van de orginele akte afgeven. Deze orginele akte wordt in vakjargon minuut genoemd.

Bovendien is de notaris uit hoofde van zijn functie onafhankelijk. De notaris beoordeelt de belangen van beide partijen, en weegt deze af. Deze onafhankelijkheid garandeert dat de belangen van beide partijen voldoende gewaarborgd zijn als partijen de hulp van een notaris inroepen voor het opstellen van een overeenkomst.

De notaris dient bij deze belangenbehartiging en afweging uiterst zorgvuldig te werk te gaan.

Direct advies aanvragen


Verzenden
Heeft u gevonden wat u zocht?
Delen
Uw waardering

© 2016

Privacy           Algemene voorwaarden           Sitemap