Wat is een verklaring van erfrecht?

Wat is een verklaring van erfrecht?

 

Indien een partner of ander familielid overlijdt, krijgt u te maken met allerlei zaken van financiële aard.

De banktegoeden van de overledene worden door de bank geblokkeerd.

Met een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele kan deze blokkade worden opgeheven. Dit is nodig om toch betalingen van deze rekening te kunnen doen.

Daarnaast kan een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele nodig zijn voor het innen van verzekeringsuitkeringen op naam van de overledene en belastingteruggaven van de overledene.

Een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele is een bevoegdheidsverklaring. De verklaring geeft aan wie bevoegd is om over de bankrekeningen te beschikken, de verzekeringsuitkeringen of belastingteruggaven te innen na overlijden.

Definitie verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een notariële bevoegdheidsverklaring. De verklaring van erfrecht geeft aan wie er na het overlijden bevoegd zijn geworden om onder meer over de banktegoeden te beschikken. Doorgaans zullen dit de erfgenamen zijn.

Dit betekent dat de verklaring van erfrecht de vererving in kaart brengt.

De verklaring bevat de gegevens van de overledene, met vermelding van overlijdensdatum en -plaats.

Tevens bevat de verklaring de vererving van de nalatenschap van de overledene, op grond van de wet of op grond van het testament, indien de overledene een testament had gemaakt.

Indien de erfgenamen volmacht hebben verleend aan een of meerdere erfgenamen, of aan een derde, om de nalatenschap af te wikkelen, wordt dit eveneens in de verklaring van erfrecht vermeld. Ook wordt in de verklaring van erfrecht dan aangegeven welke bevoegdheden de gevolmachtigde heeft in het kader van de boedelafwikkeling. Indien er tot de nalatenschap een woning behoort kan het wenselijk zijn in de volmacht ook op te nemen dat de gevolmachtigde de woning mag verkopen tegen een door de erfgenamen overeengekomen prijs. Niet alle erfgenamen hoeven dan bij het tekenen van de akte van levering aanwezig te zijn.

Met een verklaring van erfrecht kan de bankrekening van de overledene worden gedeblokkeerd en kunnen er betalingen van deze rekening geschieden.

    

Info

Raadhuisstraat 9
5066 AP Moergestel
Telefoon: 013-5286847
Fax: 013-5216511
E-mail: info@tinekegrootnotaris.nl
Postbus 90, 5066 ZH Moergestel

Openingstijden:

Maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 uur en 12:00 uur en tussen 13:00 uur en 17:00 uur

Tineke Groot Notaris

Voor snelheid, efficiëntie en een gunstige prijs.

 

Vraag advies aan